Nieuwe meting brengt leraren- en schoolleiderstekort in kaart

Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Ondanks ramingen is onbekend hoe groot het tekort daadwerkelijk is. Zo worden de verborgen vacatures niet geregistreerd en is er geen eenduidige manier van registreren. Een nieuwe uitvraag van Centerdata met een online vragenlijst onder 7.000 scholen moet hier verandering in brengen. Op deze manier worden de actuele personeelstekorten in het gehele primair onderwijs gemeten. Scholen ontvangen deze week een e-mail van Centerdata met een link naar de vragenlijst. Vul jij de vragenlijst ook in?

De landelijke uitvraag is ontwikkeld door Centerdata in samenwerking met de schoolbesturen en gemeenten in de G5 en de PO-raad. Hierbij worden zowel de openstaande als de verborgen vacatures in kaart gebracht. Van een verborgen vacature is sprake wanneer een school een oplossing voor een formatieprobleem gevonden heeft, op een manier die eigenlijk niet wenselijk is. Zoals de inzet van onbevoegde leraren of het samenvoegen van klassen.  

Hoe kun jouw schoolbestuur meedoen?

Scholen ontvangen in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata met een link om de tekorten op schoolniveau op te geven. Het schoolbestuur ontvangt via Centerdata een link naar een online omgeving. Hier kunnen de ingevulde gegevens en resultaten eventueel aangevuld worden. Daarna kan het bestuur de resultaten definitief verzenden. De looptijd van dit onderzoek bedraagt twee weken. Schoolbesturen kunnen helpen door deelname onder schoolleiders te stimuleren. In december 2022 worden de resultaten gepubliceerd.

Lees meer over de meting Personeelstekorten in het primair onderwijs.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.