Direct naar content

Nieuwe verkenning: Van vakdocent vo naar bevoegd leraar po?

Nieuws 10 maart 2021

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning uitgevoerd naar het aantal bevoegde vakdocenten in het voortgezet onderwijs dat niet werkzaam is in het vo en ook niet in het primair onderwijs. Dit is de zogeheten stille reserve. De verkenning richt zich specifiek op de kunstvakken en lichamelijke opvoeding (LO). Het beeld bestaat dat er juist voor deze vakken, ondanks de tekorten in het vo, sprake is van een aanzienlijke stille reserve. Dit is een potentiële doelgroep om toe te leiden naar het leraarschap in het primair onderwijs.

Om dit te onderzoeken, is gebruik gemaakt van microdata van het CBS. In totaal zijn er bijna 40 duizend personen met een lesbevoegdheid voor de kunstvakken en lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Daarvan zijn er ruim 25 duizend niet in loondienst in het voortgezet onderwijs of primair onderwijs. Deze groep bestaat uit ruim 13 duizend personen die een baan hebben in een andere sector, bijvoorbeeld cultuur, sport en recreatie of de gezondheids- en welzijnszorg. Nog eens 12 duizend mensen zijn niet in loondienst. Dit kan betekenen dat zij niet beschikbaar zijn voor werk (inactief), dat ze werkzaam zijn als zzp’er of op zoek zijn naar een baan.

Het onderzoek laat zien dat een omvangrijke groep aan gediplomeerde vakdocenten tot de stille reserve gerekend kan worden. De uitkomsten geven bovendien aanknopingspunten voor mogelijke vervolgacties en beleid. De motieven om wel of niet in het (primair) onderwijs te willen werken en de factoren die daaraan bijdragen, kunnen bijvoorbeeld nog verder worden onderzocht.

Wil je meer lezen over deze stille reserve? Download het volledige rapport Van vakdocent vo naar bevoegd leraar po.

Ook interessant

Bekijk het overzicht