Nieuwe website over regionale aanpak lerarentekort

In het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs is momenteel sprake van een tekort aan bevoegde leraren. Steeds meer scholen krijgen daar de komende jaren last van. Mede dankzij de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ontstaan er meer regionale samenwerkingen om het lerarentekort aan te pakken.

Op de website aanpaklerarentekort.nl lees je meer over de regeling en initiatieven in de regio.

Regionale samenwerking

De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio, waardoor de kansen en uitdagingen rond het lerarentekort per regio sterk verschillen. In de regio liggen dan ook de meeste kansen om te komen tot een oplossing. Tot 31 augustus konden schoolbesturen samen met collega-besturen uit het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleidingen en andere partners in de regio een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort. Hoe de subsidieregeling in 2020 wordt ingericht, is nog niet bekend.

Aanpaklerarentekort.nl

Ben je benieuwd naar aan welke regio’s subsidie is verstrekt en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken? Wil je je laten inspireren door praktijkverhalen over al bestaande samenwerkingsinitiatieven in de regio’s? Of ben je benieuwd naar andere subsidieregelingen? Dan kun je terecht op de website aanpaklerarentekort.nl.

De website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs. De samenwerking tussen deze partijen heeft ertoe geleid dat de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs is gebundeld op één website.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.