Nu ook een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk

Zijn de oorzaken van werkdruk op school bekend en besproken in het team? Dan is de tijd rijp voor de aanpak ervan. Om dat effectief te doen, heeft het Arbeidsmarktplatform PO het format werkplan ‘Samen werken aan werkdruk’ ontwikkeld. Dat biedt teams een handige structuur om doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen.

In het format benoemen teams hun werkdrukthema’s. Bij elk thema komt een beschrijving te staan van onder andere welke doelen zij willen bereiken, wat het gewenste resultaat is, wat de activiteiten zijn en wie die uitvoeren. Ook kunnen teams hun gekozen aanpak door het format makkelijker evalueren. Het werkplan helpt teams om de gekozen aanpak behapbaar en overzichtelijk te maken.

Digitale Platform Werkdruk

Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO in 2018 het digitale Platform Werkdruk: www.platformwerkdrukpo.nl. Het format werkplan hoort bij Stap 3: Aanpakken. Daar staat ook een voorbeeld van een ingevuld werkplan.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.