Direct naar content

Onderwijsatlas primair onderwijs 2021: personeelstekorten lopen regionaal sterk uiteen

Nieuws 14 december 2021

De personeelstekorten in het primair onderwijs zijn nog steeds een groot en groeiend probleem. De verwachting is dat het tekort de komende jaren verder oploopt. Hoewel het personeelstekort een landelijk fenomeen is, verschilt het per regio waar de tekorten ontstaan en hoe groot ze zijn. Dat blijkt uit de Onderwijsatlas primair onderwijs 2021. Wat valt op?

Om het personeelstekort succesvol aan te pakken, is regionale samenwerking tussen besturen, lerarenopleidingen en andere partijen essentieel. Ter onderbouwing van hun acties is het belangrijk dat scholen en besturen inzicht hebben in relevante arbeidsmarktontwikkelingen. Benieuwd naar de tekortcijfers in jouw regio? Bekijk de Onderwijsatlas en krijg inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Het lerarentekort loopt snel op maar verschilt per regio

Uit de prognoses blijkt dat het lerarentekort in het primair onderwijs de komende jaren flink toeneemt. Zonder beleidswijzigingen komt het lerarentekort tussen 2020 en 2025 uit op een extra tekort van ongeveer 1.430 fte. Dit tekort komt bovenop de huidige situatie.

Wel loopt het tekort regionaal sterk uiteen. Zo worden in 2025 de grootste tekorten, in absolute zin, verwacht in de regio’s Amsterdam (221 fte), Rotterdam (96 fte) en Noordoost-Brabant (90 fte). Maar er zijn ook regio’s waar in 2025 nauwelijks tekorten worden verwacht, zoals Midden-Limburg (1 fte), Drechtsteden (4 fte) en Gorinchem (4 fte).

Aantal leerlingen gedaald in meeste regio’s maar neemt toe in de Randstad

De ontwikkeling van het aantal leerlingen speelt een belangrijke rol bij de tekortproblematiek. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de meeste regio’s gedaald. Vooral in de Achterhoek, Zuid- en Midden-Drenthe, Twente en Noord- Limburg zijn tussen 2015 en 2020 is er sprake van krimp: het aantal basisschoolleerlingen in deze regio’s daalde met 10 tot 14 procent. In delen van de Randstad en in enkele grote(re) steden is het aantal leerlingen de afgelopen jaren juist toegenomen. Deze stijging zullen we de komende jaren in meer regio’s zien. Hierdoor stijgt ook de vraag naar leraren de komende jaren.

Naast de ontwikkeling van het aantal leerlingen speelt ook de uitstroom van leraren die met pensioen gaan een rol. Ook in de vervangingsvraag laat de Onderwijsatlas sterke regionale verschillen zien. De vervangingsvraag in 2025 is in Amsterdam en Almere het hoogst (bijna 8 procent). Tegelijkertijd verwachten de regio’s Haaglanden (exclusief Den Haag), Midden-Holland, Midden-Limburg, Noord- Limburg en Rijk van Nijmegen een relatief lage vervangingsvraag (minder dan 4,8 procent).

Benieuwd naar de arbeidsmarktontwikkelingen in jouw regio?

Ben jij ook benieuwd naar de ontwikkelingen in het personeelstekort jouw regio? Bekijk de Onderwijsatlas primair onderwijs 2021 en onderbouw jullie aanpak voor het personeelstekort met regionale arbeidsmarktcijfers.

Wil jij een gedrukt exemplaar van de Onderwijsatlas ontvangen? Stuur een e-mail naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl. Vermeld daarbij om hoeveel exemplaren het gaat, de naam van je (school)organisatie en de adresgegevens.

Ook interessant

Bekijk het overzicht