Onderwijsraad pleit voor nieuw perspectief op opleiding en beroep leraren

De Onderwijsraad introduceert een nieuwe kijk op het lerarenberoep met ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur. Lerarenopleidingen geven nu afgebakende bevoegdheden voor een specifieke onderwijssector of een specifiek vak. Daarvoor in de plaats moet een generieke basis komen plus een clustering van bevoegdheden en één of meer specialisaties. De raad benadrukt dat ook in dit nieuwe perspectief vakkennis cruciaal is. Daarnaast komt op de werkplek structureel de nadruk te liggen op professionalisering.

Nieuw perspectief

In het adviesrapport ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’ zegt de Onderwijsraad dat het geschetste nieuwe perspectief vier positieve effecten heeft:

  1. Leraren krijgen meer mogelijkheden om in een andere onderwijssector of in een ander vak les te geven;
  2. Het vak van leraar wordt aantrekkelijker;
  3. Er komt meer perspectief voor verbetering van de onderwijskwaliteit en innovatie;
  4. Beginnende leraren krijgen meer kansen op een succesvolle start van hun loopbaan.

Professionalisering

De Onderwijsraad pleit ervoor ruimere onderwijsbevoegdheden in te voeren die geldig zijn voor meerdere onderwijssectoren en meerdere (verwante) vakken. Hierdoor worden leerkrachten breder inzetbaar en kunnen zij makkelijker sturing geven aan hun eigen onderwijsloopbaan. In combinatie met deze ruimere bevoegdheden pleit de raad voor sterkere prikkels voor professionalisering en loopbaanontwikkeling op de werkplek. De nadruk komt zo structureel te liggen op de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten. Leerkrachten stemmen hun ontwikkeldoelen af op de visie op professionalisering die scholen zelf formuleren voor hun personeels-, scholings- en taakbeleid.

Lees meer over professionele leercultuur

Het Arbeidsmarktplatform verzamelt publicaties en praktijkvoorbeelden over professionalisering binnen het primair onderwijs op de pagina Professionele leercultuur.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.