Direct naar content

Onderzoek naar de ‘kracht van samenwerking’ in het po

Nieuws 31 maart 2022

Samenwerken met professionals buiten het onderwijs? Scholen doen het veelvuldig. Mits goed georganiseerd kan deze samenwerking met ‘externen’ een school veel opleveren, zo blijkt uit de recente verkenning De kracht van samenwerking van het Arbeidsmarktplatform PO.

Tot tientallen partners per school

In hun streven naar het beste onderwijs voor de leerlingen en soms ook om eigen personeel te ontlasten, werken scholen veelvuldig samen met externe partners. Het aantal samenwerkingspartners ‘van buiten’ kan oplopen tot enkele tientallen per school. Daarbij gaat het onder meer om de gemeente, (jeugd)zorg en kinderopvang. Maar bijvoorbeeld ook om vakdocenten, de bibliotheek, de wijkagent en de preventiemedewerker.

Korte lijnen, gedeelde visie

Om meer licht te werpen op het effect van samenwerking op onderwijspersoneel, gingen we het gesprek aan met schoolleiders, leraren en onderwijsadviseurs. Uit de gevoerde gesprekken blijkt onder meer dat scholen hechten aan korte lijnen met vaste samenwerkingspartners en aan een gedeelde visie op samenwerking.

Opbrengsten

Verder wordt het aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties in eerste instantie vaak gezien als een investering. Maar loopt de samenwerking eenmaal goed? Dan kan dit het onderwijspersoneel ontlasten en – mits goed georganiseerd – bijdragen aan verlaging van de werkdruk.

Door de ‘blik van buiten’ krijgen onderwijsmedewerkers bovendien vaak een breder en completer beeld van de leerlingen. Dat komt ook de ontwikkeling van de individuele leerling uiteindelijk ten goede.

Aandachtspunten voor scholen

Op basis van hun bevindingen formuleren de onderzoekers meerdere aandachtspunten voor scholen die de samenwerking met externe partners optimaal willen organiseren.

  • Kies alleen díe partners die ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de (onderwijs)visie.
  • Betrek het personeel actief bij de selectie van partners en zorg dat de samenwerking intern goed is belegd.
  • Zorg ervoor dat externen voldoende ingevoerd zijn in de visie, leerdoelen en processen van de school.
  • En: ondersteun het personeel bij het aangaan en onderhouden van professionele netwerken met externen.

Lees het hele rapport!

Dit is slechts een greep uit de conclusies en aanbevelingen. Meer weten? Download dan nu de hele verkenning De kracht van samenwerking.

Ook interessant

Bekijk het overzicht