Onderzoek naar inzet werkdrukmiddelen

Welke maatregelen hebben scholen gekozen om de werkdruk te verlagen? Hoe verloopt het proces van uitvoering van de maatregelen? Wat levert het op? Onderzoeks- en adviesbureau Oberon bezoekt 30 scholen om hierover te praten en stuurt een enquête naar 650 scholen. Wordt jouw school ook benaderd voor dit onderzoek? Doe dan vooral mee!

Oberon doet het onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. Dat wil inzicht krijgen in de effectiviteit van het werkdrukakkoord.  Vanaf dit schooljaar krijgen scholen extra geld om werkdruk aan te pakken. OCW overweegt of in 2020 de werkdrukmiddelen eventueel verder verhoogd worden. Daarom is de uitkomst van het onderzoek belangrijk. Het is dus ook belangrijk dat scholen eraan meewerken.

Oberon voert het onderzoek uit in nauwe samenwerking met de PO-Raad, AVS, AOb, CNVO, FvOv en PO in actie. Zijn er vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met Benjamin Bremer van Oberon, per e-mail bbremer@oberon.eu of telefonisch 030-230 6097.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.