Onderzoeksresultaten leerKRACHT toont groei aan – ook positief als aanpak werkdruk

Onderzoek van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Oberon op meer dan 100 scholen toont aan dat de aanpak van stichting leerKRACHT op deze scholen binnen een jaar leidt tot een lerende cultuur. Een van de doelen van de aanpak is samen leren in een sterk team waarin leraren elkaar ondersteunen. Indirect heeft dat ook een positief effect op de vermindering van werkdruk.

Versterking leercultuur

In het onderzoek van de Universiteit Utrecht en Oberon worden 4 jaar lang scholen gevolgd in het po, vo en mbo die werken volgens de aanpak van Stichting leerKRACHT. In deze aanpak gaat het om leren van elkaar en samen werken aan onderwijsverbetering. De onderzoeksvraag is welke structurele effecten de aanpak heeft. Na 1 jaar onderzoek blijkt dat de lerende schoolcultuur op de leerKRACHT-scholen significant positief is versterkt. Er is groei te zien op alle zes de elementen van een lerende cultuur, zoals samenwerken aan de lespraktijk en de manier van leidinggeven door de schoolleider.

Relatie met beleving werkdruk

Samenwerken en leermogelijkheden zijn ook belangrijk bij de beleving van werkdruk. In het werkdrukmodel uit de Werkdruk wegwijzer van TNO wordt functionele steun van leidinggevende en collega’s aangewezen als een van de regelmogelijkheden die een werknemer heeft om te kunnen voldoen aan de werkeisen. Sociale steun van leidinggevende en collega’s wordt genoemd als een buffer die stressklachten door werkdruk kan voorkomen. Ook de aanwezige leer- en ontplooiingsmogelijkheden vormen een buffer tegen werkstress.

Leermogelijkheden en ondersteuning van elkaar komen allebei terug in de aanpak van stichting leerKRACHT. Hoewel deze aanpak vooral als doel heeft om een professionele leercultuur te stimuleren, kan verminderde werkdrukbeleving dus een positief neveneffect zijn. Die ervaring heeft ook CBS De Bron in Marum, zo vertelt de directeur in een praktijkverhaal op onze website. Stichting leerKRACHT noemt daarom haar aanpak ‘een van de opties voor scholen om werkdruk aan te pakken’.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.