Online bijeenkomst RAP: Het verhaal achter de cijfers

Op dinsdag 22 september vindt de online bijeenkomst ‘RAP-analyse: Het verhaal achter de cijfers’ plaats. Onlangs is de kwantitatieve analyse rond de aanvragen van de RAP-regeling afgerond. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft samen met de PO-raad de cijfers in kaart gebracht van de deelname per regio en de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. Daarnaast is er een thematische verkenning naar de inhoudelijke accenten van de activiteiten beschikbaar. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en de PO-Raad. 

Inzichten verzamelen over de RAP

Tijdens de online bijeenkomst verkennen we samen de verhalen achter de cijfers. Zo komen de verschillende ervaringen, behoeften en aandachtspunten aan bod. De inzichten die besproken worden, kunnen als input dienen voor de landelijke aanpak van het lerarentekort.

Praktische informatie: aanmelding en deelname

De bijeenkomst is op dinsdag 22 september van 10.00 tot 11.00. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail welke RAP-regio je vertegenwoordigt. Na aanmelding ontvang je via e-mail de uitnodigingslink voor Microsoft Teams.

Save the date: Week van de kennisdeling van de RAP

Van 9 tot en met 12 november is de Week van de kennisdeling van de RAP. Tijdens deze week staan 4 thema’s centraal:

  • regionale loket
  • zij-instroom
  • behoud door een aantrekkelijke werkomgeving
  • anders organiseren.

Zet de data vast in je agenda. Tijdens deze week beantwoorden we prangende vragen, gaan we in op voorbeelden uit de praktijk en bespreken we verschillen in aanpak per regio.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.