Direct naar content

Online bijeenkomst verlenging RAP en kennisdeling

Nieuws 12 april 2022

Op 12 april 2022 is bekend gemaakt dat de RAP-subsidieregeling wordt verlengd voor het schooljaar 2022-2023. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 29 mei 2022. Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert samen met Voion en SOM op donderdag 21 april van 15.00 tot 17.00 uur een online bijeenkomst over de regeling en de Regionale aanpak personeelstekort (RAP). Medewerkers van het Ministerie van OCW sluiten in het eerste gedeelte aan voor het beantwoorden van vragen.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel beantwoorden OCW en DUS-I vragen die er zijn over de regeling en in het tweede deel vindt verdieping plaats en gaan we uiteen in twee groepen: één voor po en één voor vo en mbo. Bij het po zoomen we in op het thema: anders kijken naar instroom, het oorspronkelijke thema van de geplande kennisdelingsbijeenkomst.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor de RAP-hoofdprojectleiders vo/mbo en de RAP-projectleiders en penvoerders in het po.

Deel 1: Vraag & antwoord verlenging RAP-regeling

In het eerste deel van de bijeenkomst zijn medewerkers van OCW en DUS-I aanwezig om antwoord te geven op al jullie vragen omtrent de nieuwe regeling en de wijze van indienen. Graag ontvangen wij ter voorbereiding voorafgaand aan deze bijeenkomst alvast jullie vragen, zodat we die aan OCW en DUS-I kunnen voorleggen. Dit kan bij het aanmelden van de bijeenkomst.

Deel 2 vo/mbo: Verduurzaming van de samenwerking

Bij het vo/mbo staat in het tweede deel de vraag centraal op welke wijze regio’s de komende periode gebruiken voor de volgende stap in de regionale samenwerking met het oog op het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’.

Deel 2 po: Anders kijken naar instroom

Bij het po staat het tweede deel in het teken van anders kijken naar instroom met twee inspirerende praktijkverhalen. Peter Bolland, projectleider van RAP-regio Voorne Putten en Conny Maurmanns, adviseur opleiding en begeleiding Edumare, lichten toe hoe zij onderwijsassistenten stimuleren en ondersteunen om de Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (PEP) te doen als opstap naar de PABO. Zij vertellen hoe zij dit in hun regio als activiteit van de RAP-subsidieregeling hebben georganiseerd om zo de instroom te stimuleren.

Daarnaast vertelt Marije den Dulk hoe de Hogeschool Leiden jongeren die de opleiding Social Work kiezen, wil stimuleren om het (speciaal) onderwijs in te gaan door een gecombineerde opleiding Social Work én PABO te volgen. Ze vertelt hoe zij deze opleiding bij de Hogeschool Leiden tot stand heeft gebracht en wat nu het resultaat is.

Deelnemen?

Wil jij erbij zijn? Meld je aan voor bijeenkomst verlenging RAP en kennisdeling op donderdag 21 april van 15.00 tot 17.00 uur. Deelname is kosteloos.

Webinarreeks Samenwerken loont:

In de webinarreeks ‘Samenwerken loont’ organiseert het Arbeidsmarktplatform PO meerdere online kennisdelingsbijeenkomsten op het gebied van regionale samenwerking in het kader van de RAP. Reserveer ook alvast de datum en tijd voor de laatste bijeenkomst in deze reeks:

Ook interessant

Bekijk het overzicht