Online magazine: Innovaties in het po

Het magazine Innovaties in het po van het Arbeidsmarkplatform PO blikt terug op een bewogen periode. In 2019 faciliteerde Arbeidsmarktplatform PO elf innovatieve pilots; nu is het tijd om de balans op te maken. Wat hebben experimenten opgeleverd? Hoe zijn de opbrengsten geborgd? En vooral: wat hebben we ervan geleerd?

In 2017 riep het Arbeidsmarktplatform PO een subsidieregeling in het leven om vernieuwing aan te jagen. Scholen door heel Nederland werden opgeroepen om buiten de kaders te denken, te experimenteren en te leren. Het hele systeem werd met nieuwe ogen bekeken. Het was een zoektocht naar wat wél kan, aan de hand van een partnerschap van meerdere bestuurders en een opleider. De partners droegen zelf ook bij aan de financiering. De selectiecommissie koos toen elf projecten met een kansrijk plan, een interessante insteek en diverse doelgroepen.

Terugblik

Wat hebben deze elf innovatieve pilots uit 2019 gebracht? In het magazine blikt het Arbeidsmarktplatform PO met een aantal projectleiders uit die tijd terug. Wie had kunnen voorzien dat het tekort zo omvangrijk zou worden? Zeven (toekomstige) leraren vertellen over hun praktijkervaringen. Een interview met bestuursleden geeft inzicht in de uitkomsten. Hoe hebben de elf verschillende pilots zich over de jaren heen ontwikkeld? Hoe zijn de opbrengsten geborgd en wat kunnen we ervan leren?

Lees over en leer van innovatieve vernieuwers uit het po. Download hieronder het magazine.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.