Oproep: Deel jouw ervaring met de arbeidsmarkttoelage NP Onderwijs

Om het werken op scholen met onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken, krijgen medewerkers op achterstandsscholen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs een arbeidsmarkttoelage. Het Arbeidsmarktplatform PO doet onderzoek naar de ervaringen met de uitvoering van de regeling. Werk jij op een school die de arbeidsmarkttoelage ontvangt? Doe dan mee met het onderzoek en deel je ervaring. Ook scholen die de toelage niet ontvangen, zijn van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is niet in evenwicht. De groeiende personeelstekorten zijn niet gelijkmatig verdeeld en de verschillen tussen en binnen regio’s zijn groot. Scholen met een uitdagende leerlingenpopulatie hebben meer moeite om personeel vast te houden en te werven dan andere scholen. Dit zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk en kan de onderwijsachterstanden vergroten. De arbeidsmarkttoelage is bedoeld om het werken op een achterstandsschool aantrekkelijker te maken en draagt bij aan het oplossen van het personeelstekort. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van €375 miljoen. Als onderdeel van het NP Onderwijs heeft deze toelage een tijdelijk karakter, maar in het Onderwijsakkoord is afgesproken dat de bekostiging van de toelage structureel wordt. Gezien het unieke karakter van deze regeling, doet het Arbeidsmarktplatform PO een verkenning naar de effecten en implementatie van de regeling.

Ervaringsverhalen arbeidsmarkttoelage NP Onderwijs

Draagt de arbeidsmarkttoelage effectief bij aan het terugdringen van het lerarentekort op achterstandsscholen? Hoe verloopt de implementatie van de regeling? Hoe werkt de besluitvorming en hoe is de medezeggenschapsraad daarbij betrokken? En welke lessen kunnen hieruit getrokken worden voor de toekomst? Voor antwoorden op deze vragen, is het Arbeidsmarktplatform PO op zoek naar verhalen uit het veld. Daarom interviewen we bestuursleden, schoolleiders, MR-leden en personeel van scholen die de toelage ontvangen, en hun ervaring willen delen. Deze verhalen en inzichten dragen bij aan een vlotter en effectiever verloop van toekomstige arbeidsmarktregelingen in het primair onderwijs.

Geen toelage ontvangen? Deel ook je ervaring!

In het onderzoek bestaat ook aandacht voor de scholen die toelage niet ontvangen. Wat merken zij ervan dat zij geen toelage kunnen uitkeren? Zien zij leraren vertrekken? Hebben zij meer moeite om nieuw personeel aan te trekken? Of zetten zij in op andere zaken om aantrekkelijk te zijn voor personeel? En wat kunnen scholen in dit opzicht leren van andere scholen? Daar gaan wij graag over in gesprek.

Doe mee aan het onderzoek

Ben of ken jij iemand die werkt op een school die de arbeidsmarkttoelage ontvangt? Of werk je op een school die de toelage niet heeft ontvangen? Aanmelden voor het onderzoek kan via info@arbeidsmarktplatformpo.nl. Vermeld daarbij je contactgegevens, functie, en laat ons weten of jouw school de arbeidsmarkttoelage NP Onderwijs wel of niet ontvangt.

Schroom niet om collega’s op te roepen voor deelname aan het onderzoek.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.