Verslag Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort: 12 november

Op dinsdagmiddag 12 november 2019 vond in Utrecht het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) plaats. Dit kennisfestival werd georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019.

Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort 12-11-2019

Schoolbesturen, schoolleiders en lerarenopleidingen uit verschillende regio’s gingen met elkaar in gesprek over samenwerking. Na de plenaire opening gingen de deelnemers in verschillende themakamers uiteen om verder aan de slag te gaan met de vraagstukken omtrent het lerarentekort.

Lees het verslag van het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort van 12 november 2019

Bericht

Meer informatie

Alle informatie over de subsidie regionale aanpak lerarentekort en voorbeelden van regionale initiatieven vind je op onze themapagina.