Scholen ontvangen vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs

Scholen hebben voor de start van het nieuwe schooljaar een vragenlijst gekregen over de schoolscan en het schoolprogramma van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verstuurt de vragenlijst in het kader van de landelijke monitoring van het NP Onderwijs; de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf zijn hierbij een belangrijke bron. Het ministerie vraagt schoolleiders daarom de vragenlijst vóór 17 september in te vullen.

Waarover gaat de vragenlijst?

De vragenlijst gaat globaal over:

  • welke activiteiten en bronnen zijn benut voor de schoolscan;
  • op welke vlakken de grootste vertragingen zijn ontstaan;
  • de betrokkenheid van het team en de MR bij het schoolprogramma;
  • welke interventies uit de menukaart worden ingezet.

Zo wordt er onder andere gevraagd of je van plan bent om (tijdelijk) nieuw personeel aan te trekken of aan de slag gaat met professionalisering om de gekozen interventies uit te voeren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten. Lees hier meer over de vragenlijst en antwoorden op veelgestelde vragen.

Waarom een vragenlijst?

Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de uitvoering van het NP Onderwijs en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. In het najaar van 2021 rapporteert het ministerie voor het eerst hierover aan de Tweede Kamer. De ervaringen van scholen zelf zijn voor deze monitoring van groot belang en dragen bij aan de ontwikkeling van verder beleid en gerichte ondersteuning aan de sector.

Meer informatie over het NP Onderwijs

De uitvoering van het NP Onderwijs vraagt om extra capaciteit en menskracht om leraren te ondersteunen en te ontlasten. Om scholen hierin te ondersteunen heeft het Arbeidsmarktplatform PO een dossier opgesteld met actuele informatie over het NP Onderwijs. Ook bieden we een overzicht van eerder gepubliceerde onderzoeken en praktijkverhalen over de inzet en werving van extra menskracht. Meer weten? Bekijk hier het dossier NP Onderwijs.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.