Schoolleider speelt cruciale rol bij verhogen tevredenheid

Werknemers in het primair onderwijs zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun baan, maar de hoge ervaren werkdruk blijft een flink probleem. Schoolleiders vervullen een cruciale rol bij de aanpak van ervaren werkdruk en het op die manier tevreden houden en behouden van werknemers. Zo blijkt uit het recent verschenen rapport Tevreden werken in het primair onderwijs? Van Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

Werknemers zijn tevreden…

De tevredenheid van medewerkers in het primair onderwijs is hoog; 82,1 procent van de medewerkers is (zeer) tevreden met zijn of haar baan. Wel blijft de tevredenheid van leerkrachten iets achter bij die van onderwijsondersteunend personeel en directieleden.

…maar de ervaren werkdruk ligt hoog

Ondanks de hoge mate van tevredenheid ervaart een groot deel van de medewerkers, ruim 72 procent, veel of zelfs zeer veel werkdruk, vooral door een hoge regeldruk. Onder leraren ligt dit percentage het hoogst, namelijk 75,5 procent. Deze hoge werkdruk leidt tot onder meer tot een grotere herstelbehoefte. Werknemers die veel werkdruk ervaren, geven vaker aan dat ze na een dag werken volledig zijn uitgeput.

Dat de tevredenheid ondanks de ervaren werkdruk hoog blijft, lijkt vooral te maken te hebben met de hoge mate van bevlogenheid in het primair onderwijs. De leidinggevende heeft hier een belangrijke rol in. Het onderzoek laat namelijk zien dat de bevlogenheid van werknemers hoger is naarmate zij zich meer gesteund voelen door hun leidinggevende.

Schematisch overzicht bij het proces de tevredenheid te verhogen

Adviezen voor schoolleiders

De schoolleider kan er, met de juiste mate van ondersteunend leiderschap, voor zorgen dat medewerkers bevlogen blijven en dat zij niet op zoek gaan naar een andere baan. Adviezen van de onderzoekers zijn:

  • Pak de regeldruk op school aan.
  • Bevorder de samenwerking tussen collega’s.
  • Houd rekening met de persoonlijke wensen van medewerkers.
  • Moedig medewerkers aan om hun talenten te benutten en bied hen de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren.

Zo zorg je voor (nog) meer bevlogenheid bij je medewerkers, demp je de ervaren werkdruk, en bevorder je de baantevredenheid.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens uit het WERKonderzoek 2019; een groot, driejaarlijks enquêteonderzoek naar werk in de publieke sector. Binnen het primair onderwijs namen ruim 2.500 medewerkers deel aan het onderzoek.

Lees hier het onderzoeksrapport Tevreden werken in het primair onderwijs?

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.