Direct naar content

Sectoranalyse primair onderwijs biedt aanknopingspunten voor beleid over duurzame inzetbaarheid

Nieuws 18 januari 2022

itaal en met plezier aan het werk blijven tot je pensioen: dat is natuurlijk belangrijk voor iedereen. Hoe is het gesteld met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het primair onderwijs? Het Arbeidsmarktplatform PO en Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) onderzochten dit in het kader van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). De resultaten van dit onderzoek staan in de recent gepubliceerde Sectoranalyse primair onderwijs.

Factsheet Duurzame inzetbaarheid primair onderwijs

De Sectoranalyse primair onderwijs biedt aanknopingspunten voor beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld om de krappe arbeidsmarkt te ontlasten. Of om het langer vitaal doorwerken te stimuleren. Dat vraagt van werkgevers en werknemers dat zij op tijd voorsorteren. In de Sectoranalyse gaan we hier dieper op in. De belangrijkste bevindingen uit deze analyse hebben we samengevat in een overzichtelijke factsheet.

Vervolgactiviteiten

Op basis van deze onderzoeksresultaten zetten het Arbeidsmarktplatform PO en VfPf het komend jaar (vervolg)activiteiten op. Zo willen we de sector ondersteunen bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid. Uiteraard doet ieder dat vanuit zijn eigen expertise. Zo ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO scholen en schoolbesturen in het po met onderzoek, good practices en het stimuleren van samenwerking. VfPf werkt samen met schoolbesturen en -medewerkers aan structurele en preventieve oplossingen. Ook ondersteunt en adviseert VfPf schoolorganisaties bij het inzetten van duurzame inzetbaarheid.

Benieuwd naar de sectoranalyse? Download de factsheet Duurzame inzetbaarheid primair onderwijs of lees het hele rapport.

Ook interessant

Bekijk het overzicht