Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt in kaart

Een grotere instroom op de pabo en betere baankansen voor starters zijn enkele sterke punten van de huidige arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Daartegenover staan zwakke punten als het lerarentekort en de vergrijzing. Het Arbeidsmarktplatform PO analyseerde al deze factoren en bracht ze in kaart. Zo worden de kansen en knelpunten duidelijk die belangrijk zijn voor strategisch beleid.

SWOT-analyse

Hoe de arbeidsmarkt in het onderwijs zich ontwikkelt, is een ingewikkeld samenspel van factoren. Instroom aan de pabo en uitstroom door vergrijzing hebben bijvoorbeeld rechtstreeks invloed op vraag en aanbod in het onderwijs. Maar er zijn ook externe factoren die de arbeidsmarkt beïnvloeden, zoals nieuw regeringsbeleid, beeldvorming in de media en technologische vooruitgang.

Om relevant beleid te kunnen ontwikkelen voor een goed functionerende arbeidsmarkt, bracht het Arbeidsmarktplatform PO al deze factoren in kaart in een zogeheten SWOT-analyse. Daarin worden sterktes en zwaktes op de onderwijsarbeidsmarkt gekoppeld aan kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.

Uitkomsten

Hieronder zie je een samenvatting van de uitkomsten van de analyse:

Je kunt ook de volledige SWOT-analyse downloaden.

Hulpmiddel voor strategie en beleid

De SWOT-analyse is vooral bedoeld om informatie over de arbeidsmarkt te ordenen en inzicht te krijgen in alle interne en externe factoren. Het is een hulpmiddel voor de discussie over de aandachtspunten op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Daarnaast kun je de analyse gebruiken als hulpmiddel voor strategie en beleid.

Lees ook het artikel waar Schoolmanagement in gesprek ging met de onderzoekers achter de SWOT analyse:

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.