Stijgend vertrek van leraren uit de vier grote steden naar schoolbesturen in andere regio’s

In de vier grote steden neemt het aantal leraren primair onderwijs dat vertrekt naar een andere regio aanzienlijk toe. Ook komen daar naar verhouding minder nieuwe leraren voor terug. In 2017 verlaten 818 leraren deze steden en komen er 448 leraren voor terug. In 2013 gaat het om 128 vertrekkende leraren en komen er 141 voor terug. Daarnaast zijn er ook regio’s waar zich meer leraren vestigen dan er vertrekken, zoals in Midden-Gelderland. Dat blijkt voor het eerst uit cijfers die CentERdata voor het Arbeidsmarktplatform PO heeft geanalyseerd. Gekeken is of leraren mobieler zijn wanneer de vraag naar leraren toeneemt.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Het is zorgwekkend dat juist in de grote steden, waar al een groot gebrek is aan leraren, het tekort nog verder groeit. Dat leraren mobieler zijn, is op zich positief. Als zij vertrekken uit steden en regio’s met veel arbeidsmarktproblemen en er te weinig nieuwe leraren voor terugkomen, staan de schoolbesturen daar voor grote vraagstukken. Doordat het onderwijs dan niet meer goed te regelen is voor iedere klas en ieder kind, rest hen geen andere keuze dan noodmaatregelen.’

Regio’s met meer dan twee procent vertrek

Vooral in 2017 is er in diverse regio’s een vertrekoverschot van meer dan 2 procent van het totaal aantal leraren. Dit betekent dat meer leraren de regio verlaten dan erbij komen. Dit geldt voor de regio’s Groot Amsterdam, Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam en de Achterhoek. Dat zijn juist de regio’s met een groot lerarentekort, de Achterhoek uitgezonderd.

Mobiel binnen de sector

Over het algemeen zijn leraren tegenwoordig mobieler. In 2013 verandert 3,9 procent van het totaal aantal leraren in het primair onderwijs van locatie binnen het eigen schoolbestuur. In 2017 doet 4,7 procent van de leraren dat. Wat meer opvalt, is de stijging van het aantal leraren in Nederland dat overstapt naar een ander schoolbestuur: van 1.163 leraren in 2013 naar 5.414 leraren in 2017. Ton Groot Zwaaftink: ‘Het lerarentekort biedt ook extra baankansen als je ervaringen wil opdoen op een andere school met mogelijk een andere visie, aanpak en leerlingensamenstelling.’

Mobiele leraren

Mobiele leraren zijn vaak jong en mannen zijn mobieler dan vrouwen. Leraren met een salaris in de laagste periodieken, dat zijn vaak de beginnende leraren, zijn ook mobieler dan hun collega’s. Salaris lijkt echter geen doorslaggevende reden te zijn: het salaris stijgt over het algemeen niet veel als je binnen een schoolbestuur verandert van locatie of naar een ander schoolbestuur gaat.

Lees meer : Honderden leraren vertrekken uit grote steden (AD, 1 november 2019)
Bekijk ook de reportage van het NOS Jeugdjournaal (1 november 2019)

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.