Subsidieregeling Extra hulp voor de klas: 102 miljoen euro voor primair onderwijs

Het primair onderwijs krijgt 102 miljoen euro subsidie van het kabinet om extra hulp binnen en buiten de klas in te schakelen tijdens de coronacrisis. Zo maakte het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap onlangs bekend. Deze subsidieregeling, Extra hulp voor de klas, is een tegemoetkoming in de kosten die scholen maken voor de vervanging van leraren. Scholen in het primair onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen de subsidieaanvraag indienen.

In totaal stelt het kabinet 210 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen scholen en instellingen, in zowel het po, vo als mbo, extra hulp binnen en buiten de klas inschakelen. De reden voor deze subsidieregeling is dat scholen vaker fysiek en afstandsonderwijs combineren door de coronamaatregelen. Leraren moeten vaker thuisblijven, met lesuitval en soms zelfs het naar huis sturen van klassen of tijdelijke sluiting van de school tot gevolg.

Procedure

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs dienen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen de subsidieaanvraag in. Hierbij kunnen de bestaande regionale samenwerkingsverbanden binnen de aanpak van het personeelstekort (RAP-regio’s) een aanvraag indienen en daarnaast is er ook voor nieuwe regio’s de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. Met het geld kun je als school extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken.

Subsidieaanvraag indienen?

In de subsidieregeling staat hoe een subsidieaanvraag eruit moet zien en aan welke eisen een regionaal samenwerkingsverband moet voldoen. Regio’s kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen via dus-i.nl/subsidies. Uiterlijk 31 maart worden de middelen aan de regio’s toegekend. De eisen voor het indienen van een aanvraag bekijken? Ga naar dus-i.nl/subsidies.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.