Oplossen tekort aan (gekwalificeerd) personeel belangrijkste uitdaging primair onderwijs

De belangrijkste uitdaging voor de sector is het tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Daarnaast staat het primair onderwijs voor verschillende andere uitdagingen waarbij ondersteuning gewenst is door het Arbeidsmarktplatform PO. Zo blijkt uit de behoeftepeiling van Arbeidsmarktplatform PO. Deze behoeftepeiling werd eind 2020 uitgevoerd onder 530 respondenten, waaronder schoolbestuurders, directeuren en HR-hoofden en – medewerkers in het primair onderwijs.

Welke uitdagingen zijn volgens de sector het meest urgent? En op welke thema’s willen scholen en schoolbesturen bij voorkeur ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO? Deze vragen vormden de basis voor de behoeftepeiling. Naast het tekort aan gekwalificeerd personeel is er ook ondersteuning gewenst bij:

  • behoud van onderwijspersoneel
  • de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel;
  • het anders organiseren van onderwijs.

Ondersteuning activiteiten door Arbeidsmarktplatform PO
De respondenten geven in de behoeftepeiling aan met name behoefte te hebben aan ondersteuning in de vorm van:

  • subsidies en stimuleringsregelingen;
  • aanreiken van tools en aanjagen van goede praktijkvoorbeelden;
  • kennisdeling en kennisverspreiding;
  • stimuleren van regionale samenwerking.

Meer weten?
Download hier de infographic Behoeftepeiling primair onderwijs

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.