Terugblik 2020: een bewogen jaar vol kennis, inspiratie en onderzoek

2020 was een bijzonder jaar, ook voor Arbeidsmarktplatform PO. Toch is het, ondanks de coronaperiode met alle bijkomende veranderingen, gelukt om als arbeidsmarktplatform kennis en praktijk te blijven verbinden. Zo kijken we met trots terug op de publicatie van het Inspiratieboek PO, de online RAP-vierdaagse en de onderzoeken naar loopbaanontwikkeling, personeelstekorten en analyses van de arbeidsmarkt.

Er is veel kennis en ervaring beschikbaar in het primair onderwijs. Een van de rollen die het Arbeidsmarktplatform PO heeft is om kennis en praktijk te verbinden. Dit hebben we in 2020 gedaan door bijvoorbeeld het Inspiratieboek PO te maken. Dit Inspiratieboek is naar alle scholen en schoolbesturen is verstuurd. Op de thema’s waar wij ons mee bezighouden, zoals loopbaanontwikkeling, personeelsbeleid, werkbeleving, innovatie en beroepstrots, is kennis uit onderzoeken en verkenningen gedeeld. Bijvoorbeeld over gedifferentieerd loopbaanbeleid, baantevredenheid en werkdruk en anders organiseren.

Van fysieke naar online bijeenkomsten in 2020

Arbeidsmarktplatform PO organiseert kennisdeling ook altijd via bijeenkomsten, zodat professionals in de sector elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Door de coronamaatregelen zijn we deze bijeenkomsten digitaal gaan vormgeven. Zo hebben we voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten in mei de ‘Week van het regionale loket’ georganiseerd en in november was er een online RAP-vierdaagse.

Gevolgen van corona op het primair onderwijs

Ook voor het primair onderwijs heeft corona grote gevolgen. Zeker in het voorjaar met het sluiten van de scholen. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft verschillende peilingen naar de gevolgen van de coronacrisis van maart tot en met juli 2020 in kaart gebracht. In de factsheet ‘De gevolgen van de coronacrisis in beeld’ vind je in één overzicht al deze belangrijke ontwikkelingen in het primair onderwijs. Zo is er in dit rapport aandacht voor onderwijsinhoud en onderwijskwaliteit, de leerlingen en het personeel op school.

Je bent er voor de klas!

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft daarnaast ingespeeld op de actualiteit door voor de imagocampagne ‘Je bent er voor de klas’ een online les te filmen met Willy Wartaal.

Arbeidsmarktcijfers: indicatoren lerarentekort en arbeidsmarktanalyses

Naast publicaties draagt het Arbeidsmarktplatform PO ook zorg voor up-to-date arbeidsmarktcijfers. Dit jaar hebben we geïnvesteerd in het online beschikbaar stellen van de regionale arbeidsmarktanalyses en in een online overzicht van indicatoren lerarentekort. Daarnaast verschijnt elk jaar de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs met aandacht voor de sterke en zwakke punten van de arbeidsmarkt én de context.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.