Verdiepingssessie Strategische Personeelsplanning op 20 mei 2021

Op donderdag 20 mei vindt van 10:30 tot 12:00 uur de online sessie over Strategische Personeelsplanning (SPP) plaats. Arbeidsplatform PO organiseert deze verdiepingssessie om kennisdeling tussen de RAP-regio’s te bevorderen. Tijdens deze sessie krijg je uitleg over de verschillende aspecten van strategisch personeelsbeleid. Ook laten we zien hoe je de SPP-module van het Scenariomodel PO kunt gebruiken om richting te geven aan dit beleid en dit verder te onderbouwen. Deelname is kosteloos.

Deze verdiepingssessie is interessant voor RAP-projectleiders, penvoerders, aangesloten bestuurders, HRM-professionals en schoolleiders. Naast de uitleg over SPP, wordt er ook een praktijkvoorbeeld gedeeld met ervaringen uit de Zeeuwse praktijk met strategisch personeelsbeleid en SPP. Hierna is er in kleinere groepen ruimte voor vragen.

Verkenningen regionale loketten en samenwerkingsverbanden

In 2021 voert Arbeidsmarktplatform PO samen met Voion en SOM ook twee verkenningen uit. Eén verkenning naar de werking van regionale loketten en één naar samenwerkingsverbanden in de regio. Hierbij brengen we succesfactoren en aandachtspunten in beeld.

Vooruitblik: Landelijk online kennisevent po, vo, mbo

Op woensdag 9 juni 2021 organiseren we samen met VOION en SOM het Landelijk online kennisevent po, vo, mbo. Zet de datum alvast in je agenda

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.