Verkenning: Begeleiding van startende leraren in coronatijd

Om startende leraren duurzaam voor het onderwijs te behouden, is het belangrijk dat ze goede begeleiding krijgen. Daarmee is begeleiding een belangrijk instrument tegen uitval van startende leraren. Op welke manier geven scholen in het primair onderwijs invulling aan de begeleiding? Sluit dat aan op de wensen en behoeften van de beginnende leraar en de school? En welke invloed heeft de coronacrisis gehad op de begeleiding van startende leraren in deze periode? Om inzicht te geven in de manier waarop de begeleiding is ingericht en hoe het wordt gewaardeerd, voerde Arbeidsmarktplatform PO een enquête uit. En wat blijkt? Startende leraren zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding die ze ontvangen.

Begeleiding startende leraren neemt toe

De afgelopen jaren is de uitval van startende leraren flink gedaald. Waar in 2013 nog 22 procent van de starters het onderwijs binnen een jaar verliet, was dat in 2018 nog maar 9 procent. Begeleiding speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Ook blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse 2021 dat startende leraren steeds vaker begeleiding krijgen: kreeg 79 procent van de startende leraren uit het cohort 2015 begeleiding, onder startende leraren uit cohort 2019 is dit opgelopen tot 89 procent. Toch krijgen nog niet alle starters begeleiding en loopt de kwaliteit uiteen. Deze verkenning geeft inzicht in de verbeterpunten en laat zien wat de gevolgen van de coronacrisis zijn. In totaal hebben 57 HR-medewerkers, 107 schoolleiders en 239 leraren hun ervaringen gedeeld.

Verbeterpunten en corona-effecten

Hoewel de deelnemers aan dit onderzoek over het algemeen tevreden zijn over de begeleiding van startende leraren, komen er een aantal verbeterpunten uit de verkenning naar voren. Opvallend is dat een op zes startende leraren aangeeft dat ze geen begeleiding krijgen, terwijl bijna alle schoolleiders en HR-medewerkers aangeven dat er áltijd begeleiding is. Dat kan betekenen dat sommige starters de begeleiding die zij krijgen niet als begeleiding ervaren. Een andere verklaring hiervoor is dat een deel van de schoolleiders en HR-medewerkers denkt dat elke startende leraar begeleiding krijgt, terwijl dat in de praktijk niet het geval is. Daarnaast mist een op de drie starters één of meerdere onderwerpen die tijdens de begeleiding aan bod komen. Zoals de omgang met ouders, administratie en het maken van (handelings)plannen. Ook blijkt de begeleiding tijdens de coronacrisis van mindere kwaliteit te zijn geweest. Waar starters de begeleiding eerst met een 7,6 beoordeelden, was dat tijdens de coronacrisis een 6,9.

Meer weten over de begeleiding van startende leraren en de gevolgen van de coronacrisis?

Wil je meer weten over deze verkenning? Download de factsheet met de belangrijkste uitkomsten. Wil je het hele onderzoeksrapport lezen? Download hier de verkenning: Startende leraren in coronatijd. De komende periode haalt het Arbeidsmarktplatform PO praktijkvoorbeelden op over goede begeleiding van startende leraren. Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.