Direct naar content

Verkenning: Diversiteit in het primair onderwijs

Nieuws 13 oktober 2021

De samenleving wordt steeds diverser. Het is belangrijk om deze diversiteit terug te zien in het personeelsbestand van een schoolorganisatie. Zo wordt de school een betere afspiegeling van de samenleving. Daarnaast vergroot het de legitimiteit van en het draagvlak voor besluitvorming, beleid en toezicht. Toch is er nog weinig sprake van structurele aandacht voor diversiteit in de samenstelling van personeel, bestuur en toezicht. Dat blijkt uit de verkenning ‘Diversiteit in het primair onderwijs’ die het Arbeidsmarktplatform PO uitvoerde in 2021.

Diversiteit is geen nieuw thema in het primair onderwijs. Het personeel in het po feminiseert, medewerkers met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd en de directies zijn sterk vergrijsd en geen afspiegeling van de diverse samenstelling van de leerlingen. Deze verkenning biedt een startpunt voor het gesprek over diversiteitsbeleid in het onderwijs en geeft een beeld van de inspanningen van een aantal besturen en scholen in het po.

Belangrijkste uitkomsten van de verkenning van diversiteit in het po

Een van de conclusies van deze verkenning is dat het vormgeven van diversiteitsbeleid op bestuursniveau nog in de kinderschoenen staat. Het belang van diversiteit wordt op bestuursniveau wel onderstreept, maar heeft nog geen prioriteit. Bestuurders verwijzen vooral naar de ‘witte’ pabo-uitstroom en het lerarentekort, wat het werven van diverse leraren moeilijk maakt. De intentie om een diversiteitsbeleid op te pakken is er wel, maar er is sprake van handelingsverlegenheid.

Op schoolniveau is de diverse samenstelling van het personeel beter zichtbaar. Hoewel er op bestuursniveau geen diversiteitsbeleid gevoerd wordt, blijken individuele scholen wel degelijk in staat om een divers personeelsbestand op te zetten. De schoolleiders van de individuele scholen hebben een visie op diversiteit en inclusiviteit en zijn ook bereid hierop te sturen. Toch vinden schoolleiders het moeilijk om aan te geven hoe ze de diverse teams hebben gerealiseerd.

Meer weten?

Wil je meer weten over diversiteit in het primair onderwijs? Lees dan de verkenning Diversiteit in het primair onderwijs. De komende periode publiceert het Arbeidsmarktplatform PO praktijkvoorbeelden over het inzetten van effectief diversiteitsbeleid.

Wil je op de hoogte blijven hiervan? Houd dan deze pagina en onze LinkedIn-pagina in de gaten.

Ook interessant

Bekijk het overzicht