Direct naar content

Verkenning: Werven en behouden van schoolleiders

Nieuws 14 februari 2022

Het primair onderwijs kampt naast het lerarentekort ook met een tekort aan schoolleiders. Recent onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW wijst uit dat 12,9 procent van de werkgelegenheid voor schoolleiders momenteel niet kan worden ingevuld. Mede dankzij een aanstaande golf van pensioneringen is de verwachting bovendien dat het schoolleiderstekort de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Wat zijn kansrijke initiatieven om schoolleiders te werven en te behouden? Met de verkenning Werven en behouden van schoolleiders brengt het Arbeidsmarktplatform PO deze initiatieven in beeld.

Kansrijke activiteiten

Uit de verkenning blijkt dat veel schoolorganisaties een scala aan activiteiten ondernemen om schoolleiders te werven en te behouden. Vaak zijn deze activiteiten gericht op het personeel binnen het eigen bestuur. Dat begint vaak met strategische personeelsplanning. Ook hebben veel schoolorganisaties bijvoorbeeld interne loopbaantrajecten om getalenteerd personeel klaar te stomen voor het vak en krijgen startende schoolleiders begeleiding. Veel genoemde activiteiten om de functie van schoolleider op een aantrekkelijke manier in te richten zijn: schoolleiders inspraak geven in beleid en ondersteuning bieden bij de uitvoer van (administratieve) werkzaamheden.

Succesfactoren

Uit de diepte-interviews die voor de verkenning zijn gehouden, komen een aantal succesfactoren naar voren die een rol spelen bij het werven en behouden van schoolleiders. Zo is het belangrijk om:

  • Onder duidelijke voorwaarden te investeren in medewerkers
  • Een goede relatie op te bouwen tussen schoolleiders, HRM en bestuurders
  • Activiteiten voor werven en behoud af te leiden uit een overkoepelende visie op onderwijs en werkgeverschap

Tot slot komen er in de verkenning ook een aantal aspecten naar voren waarop nog winst lijkt te behalen. Denk aan gedeeld leiderschap, regionale samenwerking en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?

Wil je meer weten over activiteiten die schoolorganisaties ondernemen om schoolleiders te werven en te behouden? Lees dan de verkenning Werven en behouden van schoolleiders.

De komende periode publiceert het Arbeidsmarktplatform PO acht inspirerende praktijkvoorbeelden van succesvolle initiatieven om schoolleiders te werven en te behouden. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Houd dan onze website en onze LinkedIn-pagina in de gaten.

Ook interessant

Bekijk het overzicht