Verkenningen naar samenwerkingsverbanden en regionale loketten in de RAP-regio’s

Het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM – de arbeidsmarktfondsen voor het po, vo en mbo – hebben in het tweede kwartaal van 2021 twee gezamenlijke verkenningen gedaan. De aanleiding voor deze verkenningen is de behoefte om kennis op te halen en te leren van ontwikkelingen in de RAP-regio’s.

Verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio

In de verkenning ‘Samenwerkingsverbanden in de regio’ is bekeken of en, zo ja, hoe de RAP-regio’s bij de aanpak van het personeelstekort samenwerken met andere samenwerkingsverbanden in de regio. Daarbij is met name gekeken naar de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en regio’s van Sterk Techniekonderwijs (STO).

Verkenning Werking van regionale lokketten

Naast de verkenning naar samenwerkingsverbanden is er ook een verkenning uitgevoerd naar de werking van de regionale loketten. Doelstelling van de regionale loketten is om potentieel onderwijspersoneel te informeren over het vinden van een passende route naar een functie in het onderwijs. En om hen waar nodig te helpen.

Benieuwd naar de uitkomsten?

Wil je inzicht in feiten en cijfers, succesfactoren, voorbeelden en tips over samenwerkingsverbanden en de regionale loketten? Lees dan de verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio en de verkenning Werking van regionale loketten.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.