Direct naar content

Vier kenmerken van een aantrekkelijke werkomgeving in het onderwijs

Nieuws 15 september 2021

Wat maakt een werkomgeving aantrekkelijk? Welke aspecten hebben hier invloed op? En wat kunnen scholen zelf doen om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren? Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk hoe een aantrekkelijke werkomgeving in het primair onderwijs eruitziet en hoe die kan worden gestimuleerd. Daarom heeft het Arbeidsmarktplatform PO een literatuurverkenning uitgevoerd. De verkenning geeft inzicht in hoe de werkomgeving aantrekkelijker kan worden en hoe medewerkers voor de sector behouden kunnen blijven.

In het primair onderwijs zijn de personeelstekorten een groot en groeiend probleem. Veel scholen hebben moeite om geschikt personeel aan te trekken en naar verwachting blijft dat de komende jaren moeilijk. Daarom is het niet alleen belangrijk om nieuw onderwijspersoneel aan te trekken, maar ook om zittend personeel te behouden. Een aantrekkelijke werkomgeving kan hier een bijdrage aan leveren. Wat maakt een werkomgeving aantrekkelijk? Het Arbeidsmarktplatform PO voerde een literatuurverkenning uit en ontdekte vier kenmerken van een fijne, aantrekkelijke werkplek in het onderwijs

1. Zorg dat de functie-eisen aansluiten bij de ontwikkeling van de persoon

Hoe iemand zijn of haar werkomgeving ervaart, wordt onder andere bepaald door de baan die iemand heeft. Als de functie-eisen aansluiten bij zijn of haar kennis, vaardigheden en capaciteiten dan voelt de medewerker zich meer competent. En ervaart hij of zij de werkomgeving als aantrekkelijker. Gaandeweg kunnen en mogen de functie-eisen veranderen, passend bij de ontwikkeling die de medewerker doormaakt.

2. Heb oog voor het welzijn en de persoonlijke wensen

Leidinggevenden hebben een grote invloed op de motivatie van medewerkers. Medewerkers waarderen een leidinggevende die hen hoort, oog heeft voor het welzijn van de mensen en rekening houdt met de persoonlijke wensen. Autonomie is een belangrijke basisbehoefte van medewerkers.

3. Stimuleer een cultuur van samenwerking

Leraren zijn over het algemeen tevredener over hun werkomgeving wanneer ze een samenwerkingscultuur ervaren. Hiervan is sprake als collega’s voortdurend kennis delen, elkaar aanmoedigen, samen reflecteren en samen bouwen aan een curriculum. Dat zorgt ervoor dat collega’s meer samenwerken, elkaar meer ondersteunen, meer oog hebben voor elkaars behoeften en elkaar meer om hulp kunnen vragen.

4. Maak een juiste match tussen de persoon en de organisatie

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers zich meer aangetrokken voelen tot een organisatie die vergelijkbare doelen en waarden nastreeft. Hoe meer medewerkers gedeelde normen ervaren over wat ze belangrijk vinden, hoe beter ze kunnen voorspellen wat er zal gebeuren in de organisatie. Daardoor ervaren ze meer vertrouwen. Bovendien zorgt dit ervoor dat medewerkers bereid zijn om de organisatie aan te bevelen. Een goede match is dus belangrijk voor de aantrekkelijkheid van jouw school(bestuur).

Meer weten over een aantrekkelijke werkomgeving?

Wil je meer weten over deze verkenning? Download de factsheet met de belangrijkste uitkomsten. Wil je het hele onderzoeksrapport lezen? Download de Verkenning van aantrekkelijke werkomgeving in het primair onderwijs.

Meer lezen

In het artikel ‘Tekorten tegengaan met een aantrekkelijke werkomgeving’ duiden Ingrid Doornbos, vicevoorzitter van de AVS, en Edwin van Bokhoven, beleidsmedewerker van de PO-raad, de uitkomsten uit de verkenning.

Ook interessant

Bekijk het overzicht