Werkdruk of werkstress, wat is het verschil?

De termen werkdruk en werkstress worden vaak door elkaar gebruikt. Ze hebben ook veel met elkaar te maken, maar toch betekenen ze niet hetzelfde. Wat is het verschil?

Werkdruk

Werkdruk ontstaat doordat de eisen die je werk stelt niet meer in balans zijn met je mogelijkheden om aan die eisen te voldoen. Je moet misschien veel werk doen in weinig tijd, waardoor je in tijdsnood komt. Je levert dan minder kwaliteit of je hebt je taken niet op tijd af. Het kan ook zijn dat het werk te complex en emotioneel te zwaar voor je is om je taken te kunnen volbrengen. Kortom, bij werkdruk sta je als werkende onder druk.

Werkstress

Iedereen heeft wel eens te maken met werkdruk, al ervaart niet iedereen dat altijd als een probleem. Werkdruk wordt pas echt een probleem als het te lang aanhoudt. Dan kan het werkstress veroorzaken. Werkstress zegt vooral iets over je gezondheid. Het kan leiden tot stressreacties als hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Houdt werkstress te lang aan, dan kun je last krijgen van ernstigere gezondheidsklachten. Als je stressreacties merkt bij jezelf is het dus tijd om weer meer balans in je werk te krijgen!

Werk in balans

Het goede nieuws is: werkdruk hoeft niet altijd tot stressklachten te leiden. Behalve de factoren die stress veroorzaken (energienemers) zijn er namelijk ook factoren die ervoor zorgen dat je de werkdruk aan kunt en met plezier aan het werk blijft (energiegevers). Sociale steun van je collega’s en leidinggevende is bijvoorbeeld een belangrijke energiegever. Maar ook autonomie in je werk, waardering en herstelmogelijkheden zijn belangrijk. In een gezonde werksituatie zijn de energiegevers en de energienemers met elkaar in balans.

Werkdruk de baas

Heb jij voldoende balans in je werk? Maak eens twee lijstjes: een met jouw energiegevers en een met je energienemers. Dan zie je al snel of ze ongeveer even lang zijn of niet. Als je meer energienemers dan energiegevers hebt, is het tijd om iets te veranderen. Probeer het aantal energiegevers te verminderen en het aantal energienemers te vergroten. Ga bijvoorbeeld in gesprek met je leidinggevende om te zien of je taken of tijd anders kunt indelen. Zorg aan de andere kant bijvoorbeeld voor meer tijd voor jezelf en meer afwisseling in je werk. Ga ook als team in gesprek met elkaar over werkdruk, analyseer waar de knelpunten zitten en ga samen op zoek naar oplossingen. En bespreek wat elkaars energiegevers en energienemers zijn. Je zult merken dat jullie je meer gewaardeerd voelen!

Lees meer en ga aan de slag

Meer over werkdruk en werkstress lees je in het theoretisch kader. Hier vind je verschillende modellen die bijvoorbeeld energiegevers en –nemers in kaart brengen. Wil je werkdruk voorkomen of aanpakken? Begin dan bij stap 1: Analyseren. Meld je aan voor de bijeenkomst Stappensessie I ‘Analyseren: Waar komt werkdruk vandaan?’ en ga direct aan de slag.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.