Direct naar content

Werken aan Diversiteit en Inclusie: de tussentijdse opbrengsten van het leernetwerk

Nieuws 15 april 2023

 

Werken aan diversiteit en inclusie is belangrijk voor het creëren van een positief werkklimaat en een beter presterend schoolteam. Daarom faciliteert het Arbeidsmarktplatform PO een leernetwerk diversiteit en inclusie voor schoolleiders en HR-beleidsadviseurs en -medewerkers in het primair onderwijs. Het doel van dit leernetwerk is om schoolorganisaties te ondersteunen bij het aanpakken van diversiteit en inclusie, en om van elkaars vraagstukken en successen op dit gebied te leren. Nu het leernetwerk een half jaar op weg is, is het tijd om de tussenresultaten te delen. Ook aan de slag met diversiteit en inclusie in jouw schoolorganisatie?

 

In zeven stappen naar diversiteitsbeleid

Sinds de start van het leernetwerk in maart 2023 zijn we drie keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten werken we volgens een zevenstappenplan. Per stap ontwikkelen we tools die scholen kunnen helpen bij het concretiseren én implementeren van diversiteitsbeleid.

 • Stap 1: Bewustwording en draagvlak creëren 
  In deze eerste stap leggen we de basis door bewustwording en draagvlak te creëren. We maken gebruik van diverse instrumenten, zoals inspirerende voorbeeldvideo’s die als gespreksstarter kunnen dienen, de Vijf Gouden Regels en het werken met dilemmakaarten. Daarnaast werken we aan een handige checklist met aspecten waarop een schoolteam trots kan zijn en die als voorbeeld kunnen dienen binnen de organisatie.
 • Stap 2 en 3: Het ontwikkelen van een visie en formuleren van een strategie
  Na het leggen van de basis is het tijd om een heldere visie te ontwikkelen en een strategie te formuleren. Met behulp van instrumenten zoals debatten, droomkaarten en een scan bepalen we de gewenste doelen en geven we richting aan het diversiteitsbeleid.
 • Stap 4: Werven, selecteren en inclusief communiceren
  De vierde stap richt zich op het aantrekken, selecteren en inclusief communiceren van personeel. We zetten dilemmakaarten en een handige checklist voor het schrijven van vacatureteksten in om ervoor te zorgen dat de werving en communicatie op een inclusieve manier verlopen.
 • Stap 5,6 en 7: Vergroten van bewustwording, faciliteren van verbinding en dialoog en inbouwen van borging 
  Tijdens de volgende bijeenkomst in september geven we verder invulling aan deze stappen.

Sluit je ook aan bij het leernetwerk

Wil je meer weten over diversiteitsbeleid in het onderwijs of ben je geïnteresseerd in het delen van kennis en ervaringen met andere professionals? Sluit je dan aan bij het leernetwerk! De volgende bijeenkomst staat gepland op 20 september 2023 in de omgeving van Utrecht. Samen kunnen we werken aan een inclusief onderwijsklimaat. Meld je aan.

Meer lezen

Wil je meer lezen? In de literatuurstudie ‘Diversiteit in de top en bij leraren in het po’ onderzocht het Arbeidsmarktplatform PO hoe het ervoor stond met de diversiteit van het personeel in het primair onderwijs in 2020. De verkenning Diversiteit in het primair onderwijs schetst een beeld van de inspanning van een aantal besturen en schoolorganisaties op dit thema. Lees ook ons kennisdossier Diversiteit en inclusie in het primair onderwijs met inspirerende verhalen en tips om met het thema aan de slag te gaan. Hier vind je ook alle data van de bijeenkomsten van het leernetwerk.

Ook interessant

Bekijk het overzicht