Werkprogramma Onderwijsraad 2020 bekend

Hoe komt het dat meisjes in het onderwijs beter presteren dan jongens? Wat is de betekenis van de vrijheid van onderwijs voor de huidige samenleving? En hoe kunnen we passend onderwijs zo goed mogelijk vormgeven? Over deze en andere vragen zal de Onderwijsraad in 2020 adviezen en verkenningen uitbrengen. Dit schrijft de raad in het Werkprogramma 2020.

Thema’s werkprogramma

Elk jaar publiceert de Onderwijsraad op Prinsjesdag het werkprogramma voor het komende jaar. In 2020 zullen de verkenningen en adviezen gaan over de volgende thema’s:

  • Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs
  • Vrijheid van onderwijs
  • Passend onderwijs
  • Onderwijs besturen: een gedeelde verantwoordelijkheid
  • Onderwijs naast het publiek bekostigd aanbod
  • Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek

Een deel van de adviezen en verkenningen brengt de raad uit op eigen initiatief en een ander deel op verzoek van het ministerie van OCW of de Tweede Kamer.

Algemene speerpunten

De Onderwijsraad bestaat als onafhankelijk adviesorgaan precies honderd jaar. De raad adviseert de regering al sinds de oprichting in 1919 over zaken die raken aan artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs en de zorg van de overheid voor het onderwijs. Daarnaast staan de volgende inhoudelijke speerpunten de komende jaren centraal bij het uitbrengen van adviezen:

  • Het onderscheid tussen publiek en privaat in het onderwijs
  • Onderwijs en technologie
  • Differentiatie en selectie

Lees het hele Werkprogramma 2020 op de website van de Onderwijsraad.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.