Direct naar content

Zelftest voor zij-instromers: ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’

Nieuws 6 februari 2020

Er is een nieuwe zelftest ontwikkeld, speciaal voor mensen die overwegen om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan. De test ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een laagdrempelige test waarmee belangstellenden kunnen nagaan welke vaardigheden er nodig zijn voor een baan als leraar en welke van deze vaardigheden zij hebben. Dat helpt hen bij de oriëntatie op een baan als leraar.

Eerdere test voor studiekiezers

Qompas heeft, in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO en Voion, een zelftest ontwikkeld. Deze test is bedoeld voor vervolgstudiekiezers van 16-18 jaar die overwegen een opleiding tot leraar te volgen. De test is al meer dan 35.000 keer volledig ingevuld.

Geïnteresseerden vanuit banken, verzekeraars, het UWV en ook vanuit samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en RTC’s, vragen regelmatig naar een zelftest voor volwassen potentiële zij-instromers. Zij maakten tot nu toe vaak gebruik van de bestaande test, hoewel die dus eigenlijk voor een andere doelgroep is ontwikkeld. Nu is er speciaal voor hen de test ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’.

Gebruik door lerarenopleidingen

Bij de ontwikkeling van de test door NOA zijn ook vertegenwoordigers van lerarenopleidingen betrokken. De kans is daarom groot dat lerarenopleidingen de test gaan gebruiken als eerste oriëntatiemiddel voor geïnteresseerden.

Ga naar de test ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’

Ook interessant

Bekijk het overzicht