Zij-instroom 360 graden in beeld

In 2017 en 2018 is subsidie verleend aan samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs ter stimulering van zij-instroom. Hiervoor is subsidie verleend aan elf projecten die regionale samenwerking op dit vlak bevorderen.

Eind 2018 gaven we in de publicatie zij-instroom en regionaal samenwerken een tussenstand van deze zij-instroomprojecten. Een klein jaar later zijn we weer in gesprek gegaan en zijn de ervaringen uit de projecten verder uitgediept. Welke inzichten en tips leveren deze projecten op?

De belangrijkste opbrengsten, aandachtspunten en succesfactoren per doelgroep: zij-instromers, hun collega’s, schoolleiders, bestuurders en opleiders zijn in kaart gebracht. Dit maakt duidelijk wat zij-instroom kan opleveren, geeft inzicht in mogelijke valkuilen en biedt handvatten voor een succesvol traject.

We verwachten dat het aantal zij-instromers de komende jaren verder toeneemt. Daarom is het belangrijk dat de sector zijn voordeel kan doen met eerder opgedane ervaringen.

Nieuwsuur ging in op de publicatie en sprak met zij-instromers. Bekijk de uitzending van 4 november https://nos.nl/uitzending/45446-nieuwsuur.html (item vanaf minuut 38).

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.