Zij-instroom en regionaal samenwerken

Het primair onderwijs kampt met een lerarentekort. Een van de mogelijke oplossingen is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie van OCW subsidie verleend aan elf regionale projecten die zij-instroom bevorderen.

Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en pabo’s ontwikkelen binnen de projecten een duurzame aanpak om zij-instromers te werven, te selecteren, aan te stellen, op te leiden en te begeleiden.

Inmiddels zijn de projecten van start gegaan en zijn de eerste resultaten bekend. Wat zijn succesfactoren, goede praktijken en belemmeringen die betrokkenen signaleren?

In hoeverre hebben de projecten overeenkomsten met elkaar en waarin verschillen ze juist? En wat kunnen schoolbesturen en pabo’s die ook aan de slag willen met zij-instroom, hiervan leren?

De aandachtspunten, succesfactoren en goede ervaringen uit de projecten zijn nu verzameld.

Meer informatie

Download het document ‘Zij-instroom en regionaal samenwerken’.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.