Direct naar content

Het Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. We zijn van en voor werknemers en werkgevers. De sociale partners in de sector, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, willen bijdragen aan het beste onderwijs voor ieder kind. We dragen bij aan het creëren van een evenwichtige arbeidsmarkt waarbinnen iedereen in het po het werk kan doen.

Wat we doen

Bijdragen aan optimale omstandigheden in het primair onderwijs doen we door:

 • kennis en kunde van de arbeidsmarkt en professionele werkomgevingen op te halen en te verspreiden in de sector;
 • een aantrekkelijke arbeidsmarkt in het po te creëren: voldoende gekwalificeerd personeel, loopbaankansen, werkdrukvermindering/balans en een positief imago van het beroep;
 • professionele schoolorganisaties te versterken: teamvorming, professionele cultuur en dialoog, strategisch HR-beleid en stimulering van blijvende ontwikkeling.

Onze kracht

De kracht van het Arbeidsmarktplatform PO is:

 • kennisdeling;
 • onderzoek naar arbeidsmarktcijfers, zowel landelijk als regionaal;
 • onderzoek naar de praktijk en het ondersteunen van pilots;
 • het stimuleren en faciliteren van regionale samenwerking, bijdragen aan vertrouwen tussen partners in de regio;
 • het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen schoolbesturen, opleidingen en andere stakeholders;
 • verbinding maken tussen kennis en praktijk;
 • good practices ophalen en gewenste ontwikkelingen aanjagen. Kennis van gebleken effectieve aanpakken delen we met de sector, partners en stakeholders.

Kernwaarden

De vier belangrijkste kernwaarden van het Arbeidsmarktplatform PO zijn:

 • Verbindend
 • Innovatief
 • Onafhankelijk
 • Optimistisch

Doelgroep

Het Arbeidsmarktplatform PO is er voor iedereen in het primair onderwijs. De doelgroepen van het Arbeidsmarktplatform PO zijn:

 • werkgevers en werknemers in het primair onderwijs, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, HRM- en arbo-functionarissen;
 • leden van de P(G)MR;
 • leraren en onderwijsondersteuners;
 • de landelijke sociale partners en regiobestuurders van vakbonden.

Deelnemende partijen

Het Arbeidsmarktplatform PO is een zelfstandige stichting. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie (PO-Raad) en de werknemersorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV onderwijs (CNVO) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Het bestuur bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. De bestuursleden hebben elk verschillende arbeidsmarktthema’s onder hun hoede.

Bestuur

Ton Groot Zwaaftink (voorzitter)

Voorzitter College van Bestuur RVKO

Thijs Roovers

Dagelijks bestuurder PO AOb

Sandra Beuving

Voorzitter College van Bestuur Etuda Onderwijs en Opvang

Ankie de Laat

Lid College van Bestuur ATO-Scholenkring

Remko Littooij

Onderhandelaar FvOv

Sylvia Wels

Beleidsadviseur onderwijs CNV Connectief

Edwin van Bokhoven

Onderhandelaar PO-Raad

Karin Straus

Voorzitter AVS

Secretariaat

Mariska Stuivenberg

Fondssecretaris

Regioadviseurs

Geke Verspille

Provincie Friesland, Groningen en Drenthe

Hetty de Jong

Provincie Gelderland, Overijssel en Flevoland

Angela Gomes

Provincie Utrecht en Zuid-Holland

Hans Schwartz

Provincie Noord-Holland en Zeeland

Suzanne Vos

Provincie Noord-Brabant en Limburg