Jaarverslag en jaarprogramma

Jaarplan

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft als doel om bij te dragen aan versterking van de aantrekkingskracht van werken, een goed werkende arbeidsmarkt en een professionele werkomgeving in het primair onderwijs. Sociale partners trekken hierin samen op met het scholenveld. In het jaarplan 2021 vind je een overzicht van de activiteiten waarmee het Arbeidsmarktplatform PO de sector in 2021 wil ondersteunen.

Jaarverslag

In het jaarverslag staan de activiteiten toegelicht die het Arbeidsmarktplatform PO in 2019 heeft uitgevoerd.

  • Om informatie op een aantrekkelijke en tastbare manier te presenteren heeft het Arbeidsmarktplatform PO veelvuldig gebruikt gemaakt van video, animaties en infographics.
  • Nieuws en activiteiten zijn via de website en social media onder de aandacht gebracht. Het arbeidsmarktplatform po is actief op haar LinkedIn account, Twitter kanaal en Facebook account.
  • De activiteiten die zijn uitgevoerd om kennis over verschillende arbeidsmarktthema’s te delen. De thema’s loopbaanontwikkeling, personeelsbeleid (sHRM), werkbeleving, innovatie en beroepstrots staan daarbij centraal.
  • In 2019 is de website geheel vernieuwd.

In 2019 zijn beroepstrots en het lerarentekort belangrijke thema’s geweest in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft voor het thema lerarentekort onder andere de feiten en cijfers verzameld en ondersteund bij de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) en voor het thema beroepstrots is onder andere de imagocampagne Je bent er voor de klas gelanceerd. Jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2019

Archief jaarverslagen