Jaarplan en jaarverslag

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft als doel de aantrekkingskracht van een baan in het primair onderwijs te vergroten, de arbeidsmarkt in het PO goed te laten functioneren en professionele werkomgevingen in het PO te stimuleren. In onze jaarplannen en jaarverslagen lees je hoe we dat doen.

Jaarplan

In het jaarplan 2023 vind je een overzicht van de activiteiten waarmee het Arbeidsmarktplatform PO de sector in 2023 ondersteunt.

Jaarverslag

Lees het jaarverslag 2021. In 2021 kwam de arbeidsmarkt voor het primair onderwijs verder onder druk te staan. Dat bleek onder andere uit de Arbeidsmarktanalyse en Onderwijsatlas. De huidige arbeidsmarkt vraagt om een creatieve aanpak van de personeelstekorten. Zo zetten we de jongerencampagne Je bent er voor de klas! voort om middelbare scholieren te interesseren voor het basisonderwijs. Ook zijn we een mentoringprogramma gestart om de overstap van de financiële sector naar het onderwijs soepel te laten verlopen. Daarnaast verleenden we subsidie om de website Loopbaanperspectieven PO te ontwikkelen.

Het afgelopen jaar stonden veel van onze activiteiten in het teken van regionale samenwerking. Want alleen samen kunnen we de personeelstekorten in het primair onderwijs aanpakken. Zo publiceerden we weer de regionale arbeidsmarktanalyses om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt regionaal inzichtelijk te maken. Bovendien hebben we extra aandacht gegeven aan de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In het kader van de subsidieregeling van OCW hebben we de regio’s ondersteund bij de aanvragen, kennisdeling gestimuleerd met inspirerende onlinebijeenkomsten, regionale samenwerking aangejaagd en verbindingen gelegd.

Verder hebben we veel informatie aantrekkelijk gepresenteerd in video’s, animaties en infographics. Nieuws en activiteiten hebben we via de website, nieuwsbrieven en social media onder de aandacht gebracht. Het Arbeidsmarktplatform PO is actief op LinkedInTwitter en Facebook. In 2021 hebben we ook de website verder ontwikkeld.

Archief jaarverslagen