Jaarverslag en jaarprogramma

Jaarplan

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft als doel om bij te dragen aan versterking van de aantrekkingskracht van werken, een goed werkende arbeidsmarkt en een professionele werkomgeving in het primair onderwijs. Sociale partners trekken hierin samen op met het scholenveld. In het jaarplan 2021 vind je een overzicht van de activiteiten waarmee het Arbeidsmarktplatform PO de sector in 2021 wil ondersteunen.

Jaarverslag

In het jaarverslag staan de activiteiten toegelicht die het Arbeidsmarktplatform PO in 2020 heeft uitgevoerd.

  • Om informatie op een aantrekkelijke en tastbare manier te presenteren heeft het Arbeidsmarktplatform PO veelvuldig gebruikt gemaakt van video, animaties en infographics.
  • Nieuws en activiteiten zijn via de website, nieuwsbrieven en social media onder de aandacht gebracht. Het Arbeidsmarktplatform PO is actief op LinkedIn, Twitter en Facebook.
  • De activiteiten die zijn uitgevoerd om kennis over verschillende arbeidsmarktthema’s te delen. De thema’s loopbaanontwikkeling, personeelsbeleid (sHRM), werkbeleving, innovatie en beroepstrots staan daarbij centraal.
  • In 2020 is de website verder ontwikkeld.

2020 stond ook voor ons in het teken van corona. Het jaarplan hebben we daarom aangepast uitgevoerd. Zo hebben we kennissessies, bijeenkomsten en evenementen online georganiseerd. Het afgelopen jaar was ‘leren van en met elkaar’ een belangrijk thema. Zo stonden de activiteiten voor de regio’s die gebruikmaken van de Regionale Aanpak Personeelstekort in het teken van (digitaal) kennisdelen. Ook was dit het doel van het Inspiratieboek PO; een publicatie met inspirerende praktijkverhalen en tips en adviezen voor het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en het beroepsimago. Daarnaast organiseerden we ludieke acties om jongeren te enthousiasmeren voor het leraarschap in het kader van de imagocampagne ‘Je bent er voor de klas’. En ontwikkelden we samen met Voion de zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ waarmee je kunt zien welke vaardigheden nodig zijn voor een baan als leraar en welke vaardigheden je zelf hebt. Bekijk ook het jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2020.

Archief jaarverslagen