Jaarverslag en jaarprogramma

Welke uitdagingen op de arbeidsmarkt zien schoolbestuurders, schoolleiders, HRM-medewerkers en andere medewerkers in het primair onderwijs op de sector afkomen?

Om meer zicht te krijgen op de wensen en behoeften, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek in het werkveld uitgevoerd. In totaal hebben 570 respondenten uit het primair onderwijs een enquête ingevuld. De infographic geeft een samenvatting van de uitkomsten. Niet verrassend dat  oplossen van het lerarentekort en de duurzame inzetbaarheid van het personeel bovenaan staan. Meer informatie over de enquête en de uitkomsten is te lezen in het rapport ‘Bekend maakt bemind‘.

Jaarplan 2019

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft als doel om bij te dragen aan versterking van de aantrekkingskracht van werken, een goed werkende arbeidsmarkt en een professionele werkomgeving in het primair onderwijs. Sociale partners trekken hierin samen op met het scholenveld. In het jaarplan voor 2019 vind je een overzicht van de activiteiten waarmee het Arbeidsmarktplatform PO de sector in 2019 wil ondersteunen.

Jaarverslag 2018

In het jaarverslag staan alle activiteiten toegelicht die het Arbeidsmarktplatform PO in 2018 heeft uitgevoerd.

  • Om informatie op een aantrekkelijke en tastbare manier te presenteren heeft het Arbeidsmarktplatform PO in 2018 veelvuldig gebruikt gemaakt van video, animaties en infographics.
  • Nieuws en activiteiten zijn via de website en social media onder de aandacht gebracht. In 2018 is het LinkedIn account van AP-PO verder uitgebouwd en uitgebreid met een Facebook account.
  • De activiteiten die zijn uitgevoerd om kennis over verschillende arbeidsmarktthema’s te delen, bijvoorbeeld de Regionale arbeidsmarktanalyses.
  • In 2018  is een download van de data uit het Scenariomodel PO in de vorm van een management rapportage mogelijk gemaakt.

In 2018 zijn werkdruk en het lerarentekort belangrijke thema’s geweest in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft voor het thema werkdruk met de samenwerkende partijen het Platform Werkdruk ontwikkeld.

Jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2019

Archief jaarverslagen

Jaarverslag Arbeidsmarktplatform PO 2018
Jaarverslag Arbeidsmarktplatform PO 2017
Jaarverslag Arbeidsmarktplatform PO 2016
Jaarverslag Arbeidsmarktplatform PO 2015