Regioadviseurs

Je kunt als schoolbestuur terecht bij het Arbeidsmarktplatform PO voor ondersteuning bij regionale samenwerking. Samenwerken met andere schoolbesturen biedt kansen om uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Dat blijkt als schoolbesturen in de regio te maken krijgen met wijziging in wet- en regelgeving zoals de Wwz (vervangingsvraagstukken) of met schommelingen in de vraag en aanbod van leraren. Vaak dus op een moment dat de arbeidsmarkt knelt. Het verduurzamen van de samenwerking in een regio kan vruchten afwerpen, zoals blijkt uit de ervaringen van PON en Regionale Transfercentra die tijdens het Sectorplan PO (2014-2016) zijn opgericht.

Het Arbeidsmarktplatform PO kan jou in contact brengen met scholen die je al zijn voorgegaan.  De ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO van regionale samenwerkingsinitiatieven bestaat uit:

  • Advies en analyse van de arbeidsmarkt binnen jouw regio: regiocoördinatoren van het Arbeidsmarktplatform PO beschikken over een netwerk en recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • Meedenken en praktische ondersteuning bij de keuze voor een aanpak: onze regioadviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.
  • Kennis: voor kennis over en praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking kun je terecht op onze website.

Schoolbesturen kunnen ondersteuning krijgen van de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO:

  • Bij de wens om tot regionale samenwerking te komen, kunnen de adviseurs advies geven op basis van feiten, cijfers, ervaringen en door verkenning van de mogelijkheden. Het Arbeidsmarktplatform PO beschikt over recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • De adviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.
  • De regioadviseurs organiseren kennisdeling en -uitwisseling in en tussen de regio’s, om te komen tot een regionaal strategische verbinding voor de aanpak van het lerarentekort.

Vragen?

In elke regio hebben wij een adviseur die je met jouw vragen kan bijstaan. Wil je meer informatie over de regionale ondersteuning, neem dan contact op met een van onze regioadviseurs.

Provincie Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland
Geke Versprille
g.versprille@caop.nl,
T:06-58076549

Provincie Noord-Holland-Zuid, Gelderland en Overijssel
Simone Hoogenboom
S.Hoogenboom@caop.nl
T: 06-22614299

Provincie Noord-Brabant
Suzanne Vos
S.Vos@caop.nl
T: 06-23203131

Provincie Limburg
Tiny Rompen
T.Rompen@caop.nl
T: 06-22652623

Provincie Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zuid-Holland en Zeeland
Hans Schwartz
H.Schwartz@caop.nl
T: 06-46183459

Kennisloket

Heb je een algemene vraag? Stel die dan aan ons via onderstaand formulier