Direct naar content

Anders organiseren en integrale kindcentra

Praktijkverhalen 20 november 2019

In Den Bosch werken alle scholen en de gemeente samen op basis van een gemeenschappelijke visie op het opleiden van leraren, passend onderwijs en de professionalisering van onderwijspersoneel. Omdat alle scholen zich gaan omvormen tot integrale kindcentra, werken gemeenten en schoolbesturen samen met de kinderopvangorganisaties en mbo- en hbo-opleidingen in zogenaamde IKC- labs. Door samen stage te lopen worden mbo- en hbo-studenten van de opvang- en onderwijsopleidingen voorbereid op het gezamenlijk werken in een kindcentrum. Op school zijn ze opgenomen als volwaardig teamlid. Welke positieve effecten heeft dat?

Integraal kindcentrum Westerbreedte Den Bosch