Direct naar content

Anders organiseren en online lesgeven

Praktijkverhalen 20 november 2019

Het aantal leerlingen in Nederland daalt, zeker in plattelandsregio’s. Dat baart schoolbesturen zorgen en vergt veel creativiteit en flexibiliteit van schoolbesturen, schoolleiders en leraren.

Eén leraar, twee plusklassen: online lesgeven

Door online les te geven benutten twee scholen in Tricht en Buurmalsen tegelijkertijd de expertise van één leraar. Hoe organiseren deze scholen dat plaatsonafhankelijke onderwijs? Wat vinden de leerlingen ervan? Wat levert het op?