Direct naar content

‘Behoud voor het onderwijs staat voorop’

Praktijkverhalen 7 maart 2022

Schoolleiders uitdagen om kansen te benutten en zorgen voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden: dat is de visie van Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Borger-Odoorn op aantrekkelijk werkgeverschap.

Bij OPO Borger-Odoorn staat professionele ontwikkeling centraal, vertelt HR-adviseur Hilde Feijen. ‘We vinden het belangrijk om samen met onze schoolleiders te kijken wat past bij hun eigen ambitie. Daarom voeren we regelmatig gesprekken over waar zij zichzelf nu en de toekomst zien staan. Daar proberen we dan op aan te sluiten. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om door te groeien. Als dat betekent dat ze de overstap maken naar een ander bestuur, dan is dat heel jammer voor ons. Alleen wel goed voor het onderwijs in de regio. Bij ons staat behoud voor het onderwijs voorop. We kijken breder dan alleen ons eigen bestuur.’

Regionale samenwerking

Om schoolleiders te behouden voor het vak zoekt OPO Borger-Odoorn actief de samenwerking op met besturen in de regio. Samen proberen ze overstijgend – vanuit de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) – te kijken hoe ze de functie van schoolleider interessant kunnen houden. Hilde: ‘Het ene schoolbestuur heeft een ouder personeelsbestand en ziet behoorlijk wat schoolleiders uitstromen. Ons bestuur heeft de afgelopen jaren juist een verjonging doorgemaakt. Wij hebben dus leraren die graag willen doorstromen, maar die we op dit moment geen perspectief kunnen bieden binnen ons bestuur. Wat we ze wel kunnen bieden, is een opleiding. Als vervolgens blijkt dat er bij ons geen plek is, terwijl een collega-bestuur staat te springen om een nieuwe schoolleider dan begeleiden we hen daarnaartoe.’

Aansluiten bij ambities

Deze visie op behoud is binnen het onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Hilde heeft dan ook een achtergrond buiten de sector en merkt vaak dat het ook anders kan. Sommige besturen houden erg vast aan behoud, schetst Hilde. Ze doen er alles aan om leraren en schoolleiders vast te houden aan hun eigen bestuur. ‘Maar zijn we dan niet verkeerd bezig?’, vraagt ze zich af. ‘Onderwijs is een maatschappelijk iets. Uiteindelijk hebben we samen één doel en dat is goed onderwijs voor ieder kind. Dan kijk ik liever breder.’

Als voorbeeld noemt Hilde een senior schoolleider die op dit moment bezig is met een auditopleiding. ‘Deze directeur gaf aan dat hij graag deze opleiding wilde volgen. De opleiding heeft directe invloed op de onderwijskwaliteit in onze organisatie, en geeft de schoolleider ook in de toekomst andere mogelijkheden binnen of buiten ons bestuur. Zo’n opleiding kunnen we dus intern goed gebruiken, maar we kijken ook samen met andere besturen in de regio wat de mogelijkheden zijn als ze zo’n audit willen afnemen. Zo hebben we er allemaal wat aan.’

‘Ik geloof in wederkerigheid. Omdat we ruimte geven voor ontwikkeling willen medewerkers graag voor ons werken.’

Aantrekkelijk werkgeverschap

Bij OPO Borger-Odoorn vinden ze het dus belangrijk om de professionele ontwikkeling van hun medewerkers te faciliteren, zodat zij kunnen doorgroeien. Hilde: ‘Als werkgever vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor ontwikkeling. Zodat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Als werkgever willen we graag hierover het open gesprek aangaan met onze medewerkers. Ik geloof in wederkerigheid. Omdat we ruimte geven voor ontwikkeling willen medewerkers graag voor ons werken. En daar profiteren we van als we een vacature hebben.’ Van een schoolleiderstekort hebben ze bij OPO Borger-Odoorn dan ook nog niet veel gemerkt. ‘Het afgelopen jaar hadden we drie schoolleiders nodig per 1 augustus en die hebben we toen relatief makkelijk kunnen vinden.’

Maatwerk

Een tip die Hilde andere schoolbesturen wil meegeven, is: ‘Bied maatwerk. Kijk naar wat een medeweker nodig heeft om te groeien en duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Zoek daarnaast ook echt de samenwerking in de regio op en kijk op welke onderwerpen je elkaar kunt versterken. Je staat er als bestuur niet alleen voor. Collega-besturen lopen tegen precies dezelfde problemen aan. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.’

Verkenning Werven en behouden van schoolleiders

Het Arbeidsmarktplatform PO voerde in 2021 een verkenning uit naar de activiteiten van schoolorganisaties in het primair onderwijs om schoolleiders te werven en te behouden. Benieuwd naar de uitkomsten? Download hier de verkenning Werven en behouden van schoolleiders.

Download hier het artikel Bij ons staat behoud voor het onderwijs voorop.