Direct naar content

Bij ons op school heerst een sterk wij-gevoel’

Praktijkverhalen 23 juni 2022

De Shri Saraswatieschool in Rotterdam werd in 2022 uitgeroepen tot nummer één Klassewerkplek van Zuid-Holland. Op de hindoeïstische basisschool is het werkgeluk onder leraren hoog. Dat uit zich in gemotiveerde professionals die met aandacht voor de ander samen werken aan goed onderwijs. ‘Bij ons sta je er niet alleen voor: er heerst een sterk wij-gevoel. Dat maakt de Shri Saraswatieschool een fijne werkplek’, zegt schoolleider Dewi Wittens.

Dialoog en professionalisering centraal

Op de Shri Saraswatieschool staat professionalisering van het team centraal. De visie en ambities zijn vastgelegd in een kwaliteitsaanpak met duidelijke kaders en afspraken. Dewi: ‘Onze kwaliteitsaanpak is echt gericht op de inhoud van het onderwijs. Daarin staan afspraken over hoe we onze lessen vormgeven. Dat biedt ritme en routine. Die afspraken hebben we samen gemaakt. Dat zorgt voor heldere visie en een professionele leercultuur waarin collega’s elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken. Je kunt als schoolleider wel allemaal mooie dingen bedenken, maar uiteindelijk moeten de leraren het doen. Zij zijn de specialist.’

Daarom werken we ook met expertleraren, vervolgt Dewi. ‘Zij hebben zich op basis van hun interesses en talenten verder gespecialiseerd in een bepaald onderwijsaspect zoals het jonge kind, gedrag, rekenen, technisch lezen of spelling. Tijdens teamoverleggen vertellen de expertleraren om de beurt iets over hun specialisme. Die overleggen staan dus in het teken van professionalisering en kennisdeling. Het is mijn taak om dat te stimuleren en ruimte te bieden voor scholing. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een school pas kan groeien als een individu groeit.’

‘Onze visie en ambities zijn vastgelegd in een kwaliteitsaanpak met duidelijke kaders en afspraken die we samen gemaakt hebben. Dat biedt ruimte en routine’

Dewi Wittens, schoolleider Shri Saraswatie

Vertrouwen en een open leercultuur

Het bepalen van de kwaliteitskaders was een intensief verandertraject, vervolgt Dewi. ‘Dat traject zijn we samen aangegaan. Het heeft veel van ons gevraagd: extra tijd, werk en scholing. Maar die investering was het waard! Onze kwaliteitsaanpak wordt echt gedragen door iedereen. Ik heb onze aanpak dus niet van bovenaf opgelegd, maar zie het als mijn taak als schoolleider om te bewaken dat processen goed verlopen. De basis daarbij is vertrouwen.’ Dat de samenwerking gestoeld is op vertrouwen en een open leercultuur, beaamt intern begeleider Astrid de Heer. ‘Ik merk als IB’er dat ik sneller de klas in mag komen. Ook worden collega’s er niet op afgerekend als iets niet goed gaat, we kijken dan samen hoe het beter kan. Op de Shri Saraswatieschool werken we horizontaal: we doen het samen. Collega’s steunen elkaar en werken professioneel samen. Problemen bespreken we in de vorm van een casus en verantwoordelijkheden worden gedeeld. Je staat er bij ons dus niet alleen voor.’

‘We werken horizontaal. Problemen bespreken we in de vorm van een casus en verantwoordelijkheden worden gedeeld. Je staat er bij ons dus niet alleen voor.’
Astrid de Heer, intern begeleider Shri Saraswatie

Werk-privébalans

Er is op school een goede balans tussen werk en privé. Dat draagt bij aan het werkgeluk en zorgt ervoor dat mensen minder werkdruk ervaren, vertelt Dewi. ‘Dat is voor een groot deel te danken aan onze kwaliteitskaders: die zorgen voor rust en focus. Daarnaast voeren we continu het gesprek over werkdruk en geven we elkaar ruimte als het even wat minder goed gaat. Dat zien we terug in de cijfers: er is geen sprake van een personeelstekort en het ziekteverzuim is laag. Bestuurder Rajesh Ramnewash van Stichting Hindoeïstisch Onderwijs Nederland (SHON) vult aan: ‘Dat geldt overigens voor de hele organisatie. Wij hoeven op geen enkele school klassen naar huis te sturen. Er is weinig verloop en geen langdurig ziekteverzuim. Extra bijzonder is dat bijna al onze medewerkers fulltime werken. Mensen blijven zelfs na hun pensioen doorwerken!’

Liefde voor de medemens

‘Dat komt omdat we elkaar niet alleen als collega’s zien, maar meer als een hechte familie’, legt Rajesh uit. ‘Dat is kenmerkend voor de hindoestaanse cultuur. Wij zijn echte familiemensen. Dat zie je terug in onze scholen en dat ervaren onze collega’s ook.’ Astrid: ‘Die oprechte aandacht voor de mens vind ik zo mooi aan het hindoeïsme. Dat is wat mij zo aantrok in deze school. Ik werd met open armen ontvangen en heb me, ondanks mijn Nederlandse achtergrond, geen moment een buitenstaander gevoeld.’ Dewi vult aan: ‘Dat geldt ook voor mij. Ik ben geadopteerd uit Sri Lanka en opgegroeid in een klein dorp in Brabant. Ik heb dus geen hindoestaanse achtergrond, maar mijn roots liggen er wel. De onderlinge verbinding met elkaar en de familiaire sfeer voelde echt aan als een warm bad.’ Die betrokkenheid uit zich niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten, vervolgt Astrid. ‘Zo heeft een groot deel van het team laatst onze collega vanaf de zijlijn aangemoedigd toen hij de marathon van Rotterdam liep. Ook lunchen we op woensdagmiddag vaak samen als een grote familie, bijvoorbeeld met saoto soep en nasi. Heerlijk!’

Een van de kenmerken van een aantrekkelijke werkomgeving is een goede match tussen medewerker en organisatie. In de werving- en selectieprocedure van scholen binnen SHON kijken ze dan ook of iemand aansluit bij de hindoeïstische normen en waarden. Rajesh: ‘Bij het werven kijken we of iemand past bij wat we willen uitstralen en waar we voor staan. Het hindoeïsme gaat uit van de liefde voor de medemens. Dat zoeken we ook in onze medewerkers. Medewerkers hebben dus in hoge mate dezelfde normen en waarden.’

‘Het hindoeïsme gaat uit van de liefde voor de medemens. Dat zoeken we ook in onze medewerkers.’
Rajesh Ramnewash, bestuurder SHON

Voorbeeldfunctie

‘Op de Shri Saraswatieschool stimuleren wij onze leerlingen om goed te presteren en het maximale uit zichzelf te halen’, vertelt Dewi. ‘Dat is onze missie. Ik vraag ook van mijn collega’s dat ze het maximale uit zichzelf halen, dat doe ik zelf ook. Je hebt als leraar, maar juist ook als schoolleider, een voorbeeldfunctie. Daarom stimuleer ik collega’s om uit hun comfortzone te stappen. Ik neem als schoolleider een sturende en coachende rol aan. Daarbij blijf ik continu kijken wat er op dat moment nodig is om vooruit te gaan. Dat doe ik door te observeren en gesprekken te voeren.’ Andersom heeft Dewi dat ook nodig van het bestuur. Rajesh: ‘Als bestuur bieden wij medewerkers ruimte binnen kaders voor eigen invulling. Tegelijkertijd zijn we ook een belangrijke sparringpartner.’

Zeker in het begin hebben Dewi en Rajesh veel tijd in elkaar geïnvesteerd. Rajesh: ‘Toen Dewi net als schoolleider bij ons begon, was ik één of twee dagen per week op de Shri Saraswatischool. Tijdens die periode hebben we de basis van onze samenwerking gelegd. Die één-op-ééngesprekken waren heel waardevol.’

Oprechte interesse in de ander

‘Een verandertraject is heel intensief’, zegt Dewi. ‘Dat werd dit jaar beloond met het predicaat Klassewerkplek. De kunst is nu om dat vast te blijven houden. We moeten blijven doen wat we nu doen en dat vooral niet loslaten. Gelukkig is iedereen bereid om het samen te doen. Je kunt alleen iets bereiken als iedereen dezelfde kant op wil. Daar ligt oprechte interesse en betrokkenheid aan ten grondslag. Die oprechte interesse in de ander draagt bij aan het werkgeluk hier op school. Dat maakt me trots.’