Direct naar content

Duurzame inzetbaarheid door samenwerken en samen leren

Praktijkverhalen 8 november 2019

De leerkrachten van de Emmaschool in Apeldoorn ervaarden een hoge werkdruk. Dit leidde ertoe dat ze zich op hun eigen werk stortten en de samenwerking achteruitging. Directeur Jenny van Hove besloot daarom om, met een tegemoetkoming van het Arbeidsmarktplatform PO, de duurzame inzetbaarheid in het team te bevorderen. Ze stelde zichzelf de vraag: Wat kunnen we in het team veranderen, zodat de samenwerking wordt verbeterd en we onderwijskundig meer stappen kunnen zetten? Het antwoord: de training Duurzame Leerkracht.

Duurzame Leerkracht

Het idee achter de training Duurzame Leerkracht is dat mensen energie halen uit hun werkzaamheden en trots zijn op hun vak. Albert de Boer, onderwijskundig adviseur bij de IJsselgroep, is verantwoordelijk voor de training. Hij doorliep drie stappen met de leerkrachten van de Emmaschool. ‘Eerst ontdekten de leerkrachten hoe ongelooflijk belangrijk ze zijn en dat het leraarschap misschien wel het belangrijke beroep uit de maatschappij is. Vervolgens leerden ze hoe ze zelf aan het roer kunnen staan en regie kunnen voeren, want zo’n belangrijk beroep moet goed worden uitgeoefend. De laatste stap is samenwerken. Dat leerkrachten elkaar aanmoedigen, van elkaar leren, goed naar elkaar luisteren en zwijgen als de ander spreekt. We zitten nu op de overgang van een stukje autonomie en zelfverbetering naar het samen doen’, legt de Boer uit.

Praten over onderwijs

De leerkrachten van de Emmaschool hebben vorig jaar zes bijeenkomsten gehad en dit jaar vijf. Drie daarvan zijn voor de training Duurzame Leerkracht. De overige drie gaan over culturele onderwerpen. Van Hove ziet haar leerkrachten met plezier naar de bijeenkomsten gaan. ‘Ze zijn blij dat ze met elkaar over onderwijs kunnen praten. Ze zien het dan ook mede als teambuildingsactiviteit. Het voelt als een feestje. Mede doordat één van onze schoonmaaksters vorig jaar een aantal keer Surinaams gekookt heeft voor ons. De culturele bijeenkomsten staan trouwens niet los van de inhoud van de training Duurzame leerkracht. We weten waar we het voor doen.’

De bijeenkomsten zijn niet alleen goed voor de teambuilding. De kwaliteit van het onderwijs gaat ook omhoog. ‘We hebben het met elkaar over onderwijs en daardoor gaat automatisch de kwaliteit omhoog. Collega’s vragen aan elkaar hoe zij een bepaalde instructie doen en we kijken bij elkaar in de klas. Ook wordt er veel geëxperimenteerd. De inzichten die de leerkrachten opdoen worden gedeeld in zogenaamde professionele leergemeenschappen (PLG’s)’, aldus Van Hove.

Professionele leergemeenschappen

In deze PLG’s spreken de leerkrachten over wat ze in de training hebben geleerd en hoe ze dit kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. ‘De diversiteit in het team is groot en daarom zijn de leerkrachten vorig jaar in de PLG’s aan de slag gegaan met didactisch handelen. Dit resulteerde in het feit dat alle leerkrachten nu werken met de Expliciete Directe Instructie (EDI). De EDI helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken, waardoor zij succeservaringen opdoen. In de PLG’s bespreken leerkrachten dan bijvoorbeeld hoe ze instructie kunnen geven.

Zo zetten ze weer stappen. Ze nemen dingen van elkaar aan en leren van elkaar. Dát vind ik als directeur het mooiste. Uiteindelijk moet deze werkwijze het verhaal van de school worden’ zegt Van Hove vol trots.