Direct naar content

Extra handen, effectiever vergaderen

Praktijkverhalen 8 maart 2019

Wat was de aanleiding voor de maatregelen?

  1. We werken met co-teachers, die samen de verantwoordelijkheid dragen voor een klas. Bij ziekte staat de leerkracht er echter alleen voor. Dat is zonde, want zo gaat het voordeel van co-teaching (meer aandacht voor individuele leerlingen) verloren.
  2. De administratieve druk was hoog. Door alle tijd die opging aan groepsplannen, vergaderingen en oudergesprekken, hielden we vaak te weinig tijd over voor een écht goede lesvoorbereiding.

We houden meer tijd over voor de lessen zélf
Emmaschool Rotterdam
Marleen Thijssen, leerkracht/co-teacher

Wat is jullie aanpak?

Om te beginnen hebben we ervoor gekozen om een vaste invaller aan te stellen. Groot voordeel is dat de uren voor co-teaching nu niet meer in het gedrang komen als er plotseling iemand uitvalt. Ook hebben we een vakleerkracht voor handvaardigheid en tekenen in dienst genomen én hebben we de uren van onze gastvrouw uitgebreid. Zij zorgt voor koffie en thee, opent ’s ochtends de deur, neemt de telefoon op, plakt af en toe een pleister – allemaal zaken waarvan het erg handig is dat iemand ze doet. En verder hebben we qua extra handen een eventmanager in dienst, die alle commissiewerkzaamheden coördineert.

Vanaf schooljaar 2019/2020 gaan we ‘groepsplanloos’ werken. De afzonderlijke groepsplannen (die nu vaak ongelezen in de la blijven liggen) vervangen we door één overkoepelend onderwijsplan en meerdere doelen per groep. De verwachting is dat dit de administratieve last gaat verlagen.

Ten slotte hebben we flink gesneden in het aantal vergaderuren. In plaats van een urenlange teamvergadering houden we nu elke week per unit een door Stichting LeerKRACHT ontwikkelde ‘bordsessie’, waarbij we ons staand verzamelen rondom een bord met doelen. In één kwartier bespreken we de voortgang en lopende zaken en delen we successen.

Wat zijn de resultaten?

  • De bordsessies werken erg goed; door de ‘stand up’-vorm zijn de overleggen veel dynamischer en effectiever geworden. Doordat de vergadertijd flink is afgenomen, houden we meer tijd over voor andere zaken.
  • Het ‘groepsplanloos’ werken is nog in voorbereiding, maar de verwachting is wel dat dit zorgt voor een zinvollere en effectievere manier van verantwoorden.

Tips

  1. Het principe van co-teaching zorgt bij ons voor een enorme verlichting; doordat je samen de verantwoordelijkheid deelt, zie je veel meer en kun je problemen sneller vóór zijn.
  2. Ook de extra leerkracht zorgt voor verlichting; niet alleen doordat je dan beschikt over een vaste invaller, maar ook omdat hij of zij andere klussen kan oppakken als er even geen vervanging nodig is.
  3. Verdiep je eens in nieuwe concepten als het ‘groepsplanloos’ werken en de bordsessie. Ze kunnen wellicht helpen om de administratieve en vergaderdruk te verminderen.