Direct naar content

Extra ondersteuning

Praktijkverhalen 31 juli 2018

Wat was de aanleiding voor de maatregelen?

Als directeur spreek ik regelmatig met het team en ik vraag wat ze nodig hebben. Omdat onze school een ‘eenpitter’ is, onder één bestuur, hebben we de mogelijkheid zelf te bepalen welke keuzes we maken en wat we doen om werkdruk tegen te gaan. Daarbij vind ik het belangrijk preventieve maatregelen te nemen. De extra ondersteuning is dan ook vooral bedoeld om te voorkomen dat de werkdruk te veel oploopt.

Door de extra ondersteuning kunnen leerkrachten zich meer richten op hun kerntaken.
Basisschool De Nijepoort, Groenkan
Marjan van Grieken, directeur

Wat is jullie aanpak?

  • Momenteel hebben we een conciërge voor 0,5 fte, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een administratief medewerker voor 0,2 fte, ikzelf werk als directeur vier dagen en we zetten drie zzp’ers in als RT’ers. Voor een kleine school met zo’n 160 leerlingen is dat best bijzonder. De conciërge is een heel goede ondersteuning voor het team die alle praktische klussen in en om de school op zich neemt. Ook neemt hij samen met mij de overblijfuren voor zijn rekening.
  • In de begroting voor het schooljaar 2018-2019 heb ik nog meer uren voor ondersteuning opgenomen. Een leerkracht gaat een dag extra werken. Die dag is bedoeld voor ondersteuning in de combinatiegroepen. En voor vervanging, zodat alle leerkrachten meer tijd krijgen voor evaluatie, observatie en administratie. Ook heb ik meer uren gereserveerd voor de inzet van de RT’ers.

Wat zijn de resultaten

  • De extra ondersteuning is bedoeld voor volgend schooljaar, dus daar kunnen we nu nog niets over zeggen. Met de huidige ondersteuning zijn de leerkrachten wel erg blij. Zij kunnen zich daardoor meer richten op hun kerntaken. De betrokkenheid en het werkplezier in ons team zijn hoog.
  • Doordat we de RT’ers inhuren als zzp’ers kunnen we die uren flexibel inzetten. We kijken welke leerlingen extra aandacht en zorg nodig hebben en kunnen zo meer maatwerk leveren.

Tips

  1. Zet in op preventie en wacht niet tot de werkdruk te veel is opgelopen.
  2. Het is niet gezegd dat de maatregelen die op onze school werken, ook nuttig zijn op een andere school. Iedere situatie is anders. Daarom is het belangrijk dat je als directeur in gesprek gaat met het team en vraagt wat hun echt helpt.
  3. Wees als directeur flexibel en stel het werkplezier van de medewerkers centraal. Ik geloof dat iemand beter functioneert als hij de ruimte krijgt. Dat betekent dat ik tegemoetkom aan de wensen van leerkrachten, bijvoorbeeld als ze dagen willen ruilen of een dag vrij willen. Soms ga ik dan zelf voor de klas staan. Ook hierin is het belangrijk dat je als directeur goed luistert naar de behoeften van medewerkers.

Inspirerende Praktijkverhalen Werkdrukakkoord