Direct naar content

Inzet externe jeugdhulpverlener

Praktijkverhalen 20 augustus 2018

Wat was de aanleiding voor de maatregelen?

De overgang naar passend onderwijs, de transitie in de jeugdzorg en de opkomst van passende opvang vroeg om expertise die onze school niet in huis had. Een leerkracht kan zich erin verdiepen, maar is geen inhoudsdeskundige. Bovendien willen wij als school vooral inzetten op preventie. Daarom besloten we te gaan samenwerken met een jeugdhulpverlener.

Leerkrachten staan er niet alleen voor in de zorg voor de leerlingen

Wat is jullie aanpak?

Voor 20 uur per week is er een jeugdhulpverlener gedetacheerd op onze school. Een professional met kennis van gedragsproblematiek en groepsdynamiek die leerkrachten coacht, ondersteunt en adviseert bij pedagogische vraagstukken. De school, de jeugdhulporganisatie en de gemeente dragen gezamenlijk bij aan de kosten. De jeugdhulpverlener maakt deel uit van het team, begeleidt leerlingen, denkt actief mee en gaat in gesprek met ouders. Ons doel is om vanuit de juiste expertise in te kunnen spelen op vraagstukken in de school en bij ouders. Dat werkt preventief en is relevant voor alle kinderen.

Wat zijn de resultaten?

  • De leerkrachten ervaren steun van de jeugdhulpverlener: ze kunnen advies en ondersteuning vragen en staan er dus niet alleen voor in de zorg voor de leerlingen.
  • De jeugdhulpverlener kan een leerling desgewenst individueel begeleiden, waardoor de leerkracht tijd bespaart en zich kan concentreren op de groep.
  • In het gesprek met de ouders kijken de leerkracht en de jeugdhulpverlener ieder vanuit hun eigen expertise naar het kind. Dat levert een completer beeld op.
  • Zorg is laagdrempelig beschikbaar. Het team kan daardoor sneller handelen en ouders gaan makkelijker in gesprek met de jeugdhulpverlener, zonder dat er een doorverwijzing nodig is.

Tips

  1. Zet als school je deur open voor andere expertises. Het heeft een toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen als er in het team expertise aanwezig is op het gebied van jeugdhulp. Bovendien kan het de werkdruk bij leerkrachten verminderen.
  2. Overweeg een jeugdhulpverlener op de school aan te stellen via detachering. Doordat de jeugdhulpverlener nog in dienst is bij de hulpverleningsorganisatie, blijft hij of zij beschikken over de juiste kennis, expertise en het netwerk. Daar kun je als school van profiteren.
  3. Verleg de focus op de school van curatieve zorg naar preventieve zorg, uiteraard in samenwerking met jeugdzorg.

Inspirerende Praktijkverhalen Werkdrukakkoord 1-5