Direct naar content

Leren door kijken in de klas

Praktijkverhalen 25 januari 2018

Acht schoolbesturen doen mee aan het driejarig project ‘Kom kijken in de klas’. Volgens projectleider Rian van der Wegen bij SKPO in Eindhoven ‘raakt het project het vakmanschap van leraren en daarmee hun passie.’ SKPO is ervan overtuigd dat ‘je blijven ontwikkelen heel bevredigend is voor mensen. Door een open leercultuur na te streven, durf je je voortdurend af te vragen hoe je het beste uit kinderen kunt halen.’

Op vrijwillige basis

‘Kom kijken in de klas’ is een aanpak die onderwijspersoneel op vrijwillige basis stimuleert elkaar in de klas te observeren.  SKPO heeft twee groepen van 30 medewerkers opgeleid tot observator, van ib’er tot leraar en schoolleider. Zij observeren lessen van anderen en verwerken hun observaties in het ICALT-formulier voor de diagnose van de zone van naaste ontwikkeling. Uit het formulier rollen onder andere handelingssuggesties waar de leraar zelf mee aan de slag gaat. Na een half jaar komt de observator opnieuw in de klas kijken. Door alle feedback versterken leraren hun professionele vaardigheden.

Lees heel het interview met Rian van der Wegen

Wat vertelt Rian van der Wegen nog meer over de aanpak en haar ervaringen ermee? Lees het interview ‘Leren door (mee)kijken’ op de website van Didactief. Het interview is verschenen in de Special ‘Leraren: We hebben ze hard nodig’ die in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is verschenen.

Project ‘Kom kijken in de klas’

Het beste onderwijs voor elk kind: deskundige begeleiding van leraren is hiervoor onmisbaar. Daarom is het Arbeidsmarktplatform PO samen met Wim van de Grift het project ‘Kom kijken in de klas’ gestart. Daarmee worden de professionele vaardigheden van leraren versterkt, een open leercultuur gestimuleerd én uitval voorkomen.