Direct naar content

Niet te veel leerlingen in de klas

Praktijkverhalen 20 augustus 2018

De lokalen in basisschool het Mozaïek in Alphen aan den Rijn zijn eigenlijk gebouwd op klassen van 24 leerlingen. De leraren hebben liefst maximaal 25 leerlingen in de klas. In de praktijk zijn dit er al snel meer. Het Mozaïek is een groeiende school in een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen. Door verhuizingen komen er in de loop van het schooljaar regelmatig nieuwe leerlingen bij. Directeuren Annelies van Delden en Karin Bakker vertellen hoe ze hiermee omgaan.

Formatiegeld apart houden

‘Sinds de invoering van passend onderwijs zijn er op onze school meer leerlingen die extra zorg nodig hebben. Hoe groter de klassen en hoe meer zorgleerlingen, hoe hoger de werkdruk voor de leraren. Vooral in de kleuterklassen groeit het aantal leerlingen snel. Om de klassen niet te groot te maken, houden we formatiegeld apart. Daarmee kunnen we halverwege het schooljaar een extra kleutergroep starten. Hiervoor geven we een beginnende leraar een tijdelijk contract. Omdat het niet om een volledig schooljaar gaat, kost ons dit 0,5 fte.’

Halverwege het schooljaar starten we een extra kleutergroep.

Basisschool het Mozaïek, Alphen aan den Rijn
Annelies van Delden en Karin Bakker, beiden directeur

Uitroosteren

‘In de andere groepen roosteren we de leraren af en toe uit, zodat ze onder schooltijd tijd hebben om oudergesprekken te voeren, kindgesprekken te houden of administratie bij te werken. Het aantal uitgeroosterde dagen is afhankelijk van de werktijdfactor; bij een fulltimer gaat het om één dag per maand. Deze maatregel kost ons 0,5 fte. De leraren die meer wilden werken, nemen deze uren waar in een tijdelijke benoeming.’

Resultaten en tips

Annelies en Karin zijn tevreden over de resultaten van hun aanpak: ‘De kleutergroepen worden niet te groot. Het ziekteverzuim op onze school is heel laag. De leraren zijn heel betrokken en doen hun werk met plezier.’ Tenslotte delen zij graag hun tips met je:

  • Houd formatiegeld apart, zodat je dat later in het schooljaar kunt gebruiken als de klassen te groot worden.
  • Wordt een klas toch te groot, rooster de leraar dan een paar dagen uit, zodat hij of zij meer tijd heeft voor het extra werk door de extra leerlingen.
  • Leraren zijn misschien minder enthousiast over het idee hun klas een aantal dagen los te laten. Laat je als school daar niet door weerhouden, maar bied leraren de kans zelf te ervaren hoe de uitgeroosterde uren hen helpen.
  • Ga het gesprek met het bestuur aan over tijdelijke benoemingen voor extra klassen of voor de uren waarin leraren worden uitgeroosterd.

Lees meer over het aanpakken van werkdruk