Direct naar content

Paarden trainen team Kruisboelijn in leiderschap

Praktijkverhalen 21 november 2019

Leiderschap, lef, teamwork en toekomstvisie. Het kwam allemaal aan de orde in de tweedaagse training die het team van basisschool De Kruisboelijn in Den Bosch volgde. Geen alledaagse training, want de leerkrachten lieten zich onder meer coachen door een kudde paarden. Door te werken aan hun leiderschap en een toekomstvisie te ontwikkelen, investeerden ze  in duurzame inzetbaarheid. Daarom droeg het Arbeidsmarktplatform PO met de tegemoetkoming duurzame inzetbaarheid bij aan deze training.

Paarden reageren op menselijk gedrag en houden je zo een spiegel voor. Laat maar eens een paard rondjes lopen. Hoe reageert het paard dan? Luistert het naar je? Het is een goede opdracht om te oefenen met leiderschap. Dat is ook nodig, want het team van de Kruisboelijn zit midden in een vernieuwingsproces naar gespreid leiderschap. Daarvoor is het belangrijk dat de teamleden meer inzicht krijgen in zichzelf en in elkaar. De training met paarden helpt daarbij. Door op het paard te gaan zitten, of zelfs te gaan staan, toonden verschillende teamleden bijvoorbeeld dat ze meer lef hadden dan ze van zichzelf dachten!

Teamrol

In een kudde paarden heeft elk paard een rol. Zo is het ook in een schoolteam. De teamleden gaven aan in welke rol ze zich herkenden en vervolgens maakten ze groepjes van mensen met dezelfde rol. Ook dit is een manier om elkaars kwaliteiten te ontdekken, zodat die optimaal ingezet kunnen worden in de school. Per groepje deelde iedereen zijn of haar positieve ervaringen van het afgelopen schooljaar tijdens een persoonlijke pitch. Teamleden oefenden met waarderend leiderschap door elkaar te laten weten waar ze trots op zijn en wat ze waarderen. Ook volgden ze een workshop fotografie, waarbij het draaide om de vraag: durf jij jezelf te laten zien? Om elkaar van dichtbij te fotograferen, is er vertrouwen nodig en het vermogen om de ander op zijn gemak te stellen. Al deze activiteiten dragen bij aan de samenwerking en sfeer in het team en daarmee ook aan de duurzame inzetbaarheid van de leerkrachten.

Toekomstvisie

Een ander doel van de training was om een gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen. De groepsgesprekken hierover op dag 2 leverden allereerst drie moodboards op met ideeën en wensen voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Teamleden gaven bijvoorbeeld aan dat ze meer ruimte willen voor reflectieve dialoog. Alle wensen van de moodboards worden nu uitgewerkt in een voorstel voor in het jaarplan van de school.

De leerkrachten formuleerden daarnaast hun droom voor de school over 20 jaar. Bijvoorbeeld: meer focussen op vaardigheden en minder op de basisvakken. Bij elke droom dachten ze ook na over de stappen die nodig zijn om deze droom werkelijkheid te laten worden. Zo ontstonden verschillende routekaarten. Deze kaarten hangen nu op in de teamkamer, zodat de teamleden steeds hun doel voor ogen kunnen houden.

Professionele ontwikkeling

De teamleden gaan dit schooljaar verder met hun professionele ontwikkeling. Elk teamlid heeft een bekwaamheidsdossier gekregen, een e-portfolio waarin de leerkracht zijn ontwikkeling kan bijhouden. Zo voelen ze zich meer de ‘eigenaar’ van hun eigen ontwikkeling. Directeur Marleen Kant van De Kruisboelijn: ‘Kinderen zijn voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen en ze komen met veel nieuwe ideeën. Dan kunnen wij als professionals niet achterblijven. Het begint bij de professionals. Maar mijn uiteindelijke doel is dat ook de kinderen hun eigen e-portfolio krijgen.’