Direct naar content

Positieve ervaringen van RAP-regio’s Noord- en Zuid-Limburg met coaching van leraren

Praktijkverhalen 5 december 2022

Hoe kunnen we medewerkers voor het onderwijs behouden? In diverse RAP-regio’s worden hiervoor initiatieven ontplooid. Zo zetten de regio’s Noord- en Zuid-Limburg in op gratis coachingsgesprekken voor medewerkers op Limburgse basisscholen. Het Arbeidsmarktplatform PO sprak hierover met RAP-projectleider Frank Bruijenberg.

‘Wij zetten coaches in omdat we merken dat mensen soms met iemand anders willen praten dan met hun HR-verantwoordelijke of schoolleider’, aldus Frank. ‘Bijvoorbeeld als de directie het niet ziet zitten als iemand van vijf naar vier werkdagen wil gaan of als een medewerker gewoon een luisterend oor nodig heeft. Medewerkers kunnen zelf contact opnemen met een coach, maar ze kunnen dit ook doen in samenspraak met hun schoolleider of HR-afdeling. Als je bijvoorbeeld een drukke baan hebt en mantelzorger bent, dan kan de balans wat verstoord zijn. Het kan dan goed zijn om met een gezondheidscoach te praten. Een schoolleider kan een medewerker de ruimte bieden om eerst dit gesprek aan te gaan, voordat die zelf met die persoon in gesprek gaat.’

Coachen vanuit verschillende invalshoeken

De coaches komen zowel uit het netwerk van de Limburgse schoolbesturen als uit het eigen netwerk van Frank. Medewerkers van basisscholen kunnen contact met hen opnemen via het online platform MijnOnderwijsPOinLimburg. Vervolgens kunnen ze maximaal twee uur met de coach in gesprek gaan vanuit verschillende invalshoeken. Er komen diverse thema’s aan bod, waaronder de balans tussen werk en privé. ‘Tijdens de coronacrisis hebben de coaches vooral mentale ondersteuning geboden. Nu denken we erover om ook budgetcoaches in te zetten, zodat mensen niet uitvallen door financiële zorgen en problemen.’

Succesformule

Scholen krijgen alleen te horen hoeveel medewerkers met een coach in gesprek zijn gegaan. De inhoud van de gesprekken wordt niet gedeeld. Frank: ‘Maar als er écht iets aan de hand is, stimuleren de coaches de medewerker om dit bespreekbaar te maken met HR of de directie. Dat gebeurt ook.’ Het initiatief is volgens Frank goed ontvangen. Veel medewerkers op Limburgse basisscholen maken er gebruik van. ‘Daar ben ik trots op, want ze moeten toch een drempel over om dit te doen. Ze worden er wel betere ambassadeurs van voor hun collega’s. Als een coachingsgesprek namelijk wat oplevert, vertellen mensen het geheid verder. Naast de schooldirecties en de medewerkers zijn ook de coaches enthousiast. In het begin moesten ze wennen aan het idee dat er maximaal twee gesprekken mogen plaatsvinden, want coaches gaan vaak uit van zes tot zeven gesprekken. Maar ook de coaches zijn uit hun comfortzone gekomen. En in 99 procent van de gevallen blijken twee coachingsgesprekken genoeg.’ Het is volgens Frank wel de vraag hoe het platform in stand gehouden kan  worden als de RAP-subsidie verdwijnt. ‘Blijft het dan nog bestaan? Het zou ontzettend jammer zijn als deze succesformule geen vervolg kan krijgen.’