Direct naar content

‘Schoolleiders ontlasten zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn’

Praktijkverhalen 14 maart 2022

Elke schoolleider heeft eigen talenten. Daarom werken ze bij stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) met takenpaketten die zijn afgestemd op de expertises en kwaliteiten van de schoolleider. Zo kunnen schoolleiders zich focussen op de dingen waar ze energie van krijgen en waar ze goed in zijn.

Het takenpakket van schoolleiders is enorm divers. Dat maakt het vak uitdagend en tegelijkertijd complex. Als schoolleider geef je niet alleen leiding aan het schoolteam, je fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders en bent verantwoordelijk voor onder andere het onderwijskundig, financieel, huishoudelijk én personeelsbeleid. Kortom: je krijgt als schoolleider veel op je bord. Bestuurder Annelies Smits is van mening dat je schoolleiders in hun kracht moet zetten. Daarom hoeven schoolleiders bij stichting OOH niet alles zelf te doen. Het bestuursbureau ontzorgt en ontlast hen op financiën, administratie en huisvesting. ‘Dat zijn belangrijke onderdelen die bij de directiefunctie komen kijken, maar het zijn ook taken die makkelijk door iemand anders gedaan kunnen worden’, zegt Annelies. ‘Door schoolleiders hierin te ondersteunen, zorgen wij ervoor dat zij zich verder kunnen ontwikkelen in de dingen waar ze sterk in zijn.’

Schoolleiders zouden vleugels moeten hebben

Deze visie van Annelies op het schoolleidersvak ontstond tijdens haar masteropleiding Public Management in profit and non-profit organisations aan het TIAS instituut. Ze schreef er zelfs haar afstudeerscriptie over met als titel ‘Schoolleiders zouden vleugels moeten hebben’. Hierin beschreef zij al het idee, dat ze later ook in de praktijk zou uitvoeren, dat ondersteunende diensten de schoolleider de ruimte geven om kerntaken uit te voeren.

Bovenschoolse portefeuilles

Bij stichting OOH worden schoolleiders niet alleen ontlast door het bestuursbureau, schoolleiders ontzorgen ook elkaar. OOH brengt namelijk focus aan in het takenpakket door te werken met portefeuilles die passen bij de talenten van de schoolleider. Annelies: ‘Een van onze schoolleiders heeft een achtergrond in de ICT. Daarom heeft zij de portefeuille ICT gekregen. Zij brengt de wensen en behoeftes van de verschillende schoolteams in kaart en zet die binnen die organisatie uit. Zij stelt bijvoorbeeld digitale transitieplannen op en gaat over de aanschaf van nieuwe ICT-middelen. Een andere schoolleider heeft juist weer ervaring met PR en communicatie en is verantwoordelijk voor die portefeuille. Zij beheert de social media kanalen van de verschillende scholen, zorgt dat de websites up-to-date zijn en denkt bijvoorbeeld mee over de lay-out van de jaarverslagen.’

Zo heeft iedere schoolleider dus een eigen bovenschoolse portefeuille die past bij zijn of haar interesses, ervaring en ambities. ‘Bij ons mogen mensen doen waar ze goed in zijn’, zegt Annelies.

‘Iedere schoolleider heeft een eigen bovenschoolse portefeuille die past bij zijn of haar interesses, ervaring en ambities. Bij ons mogen mensen doen waar ze goed in zijn.’

Verbinding

Volgens Annelies is het beroep van schoolleider soms best eenzaam. ‘Omdat jij uiteindelijk de knopen moet doorhakken, kun je het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Het werken met bovenschoolse portefeuilles biedt een oplossing; het verbindt. Het is fijn als je kunt sparren op inhoudelijke thema’s. De directeuren halen informatie bij elkaar op en ontzorgen de anderen op onderdelen waar zij minder sterk in zijn. Schoolleiders voelen zich daardoor niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen school, maar voor de totale organisatie. Daarmee zorgt het voor meer verbondenheid onderling én meer verbondenheid met de organisatie.’

Weten wat er speelt

Annelies gelooft in de kracht van verbinding. ‘Ik vind het als bestuurder belangrijk om dichtbij de directeuren te staan en te weten wat er speelt. Daar maak ik tijd voor. Ik ben ervan overtuigd dat je de sfeer in de school moet proeven om het goede gesprek te kunnen voeren. Daarom schuif ik af en toe aan bij teamoverleggen en voer ik regelmatig bilaterale gesprekken met de schoolleiders. Zo leer ik de mensen in de organisatie goed kennen. Tijdens deze gesprekken probeer ik op te halen wat er leeft in de school en vertel ik ook waar ik mee bezig ben. Dat verbindt en geeft opheldering.’

Autonomie

Een tip die Annelies wil meegeven, is: ‘Heb naast verbinding ook oog voor autonomie. Zorg ervoor dat schoolleiders, en ook alle andere medewerkers, voldoende autonomie ervaren. Dat is belangrijk voor iedereen. Daarom geven wij schoolleiders de verantwoordelijkheid over hun eigen portefeuille. Want als mensen kartrekker mogen zijn van iets waar hun expertise ligt, dan groeien ze daarvan.’

Verkenning Werven en behouden van schoolleiders

Het Arbeidsmarktplatform PO voerde in 2021 een verkenning uit naar de activiteiten van schoolorganisaties in het primair onderwijs om schoolleiders te werven en te behouden. Benieuwd naar de uitkomsten? Download hier de verkenning Werven en behouden van schoolleiders.

Download hier het artikel Schoolleiders ontlasten zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn.